Lærer Generasjon Z om likestilling i sportsindustrien (f.v.): Gill Renfree (University of Worcester), Solveig Straume (HiMolde), Vanessa Jones (University of Worcester), Oskar Solenes (HiMolde) og Beth Burgess (University of Worcester). Foto: Arild J. Waagbø

Klar for konferanse om likestilling i sportsindustrien

Tirsdag deltar over 100 studenter og akademikere på konferansen «Gender Equality in Sport» på Molde campus. 

Konferansen er en del av prosjektet kalt GETZ (Gender Equality Toolkit for Generation Z).  HiMolde er en av universitetspartnerne i prosjektet, som er finanisert av Erasmus+.

Hovedforedraget, som holdes av Sarah Zipp fra University of Stirling klokka 09.15 i morgen, har tittelen «Gender and Sport for Development». Utover dagen skal alle deltagerne på konferansen innom seks faglige verksteder med titlene Commerce, Participation, Media, Governance and Law, Culture and Society, and Events.

Vanessa Jones, som er Director for Academic Partnerships ved University of Worcester, har ledet det tre-årige prosjektet, som ender ved utgangen av 2020, og opplyser at prosjektet har til hensikt å lære studenter fra Generasjon Z om likestilling i sportsindustrien. Hensikten er å få flere kvinnelige ledere i en sektor som er tungt dominert av menn.

RELATERT: Fem kvinners tips til kvinner som vil lede

Et konkret resultat av prosjektet er et massivt åpent nettkurs (MOOC), som har fått samme tittel som prosjektet: Gender Equality Toolkit for Generation Z.  Siden denne MOOC-en ble lansert i fjor høst, har den rekruttert rundt 200 studenter.

De faglige verkstedene tirsdag ledes av frivillige HiMolde-studenter sammen med tilreisende studenter fra de interansjonale partnerne i prosjektet, opplyser førsteamanuensis Solveig Straume ved HiMolde.

Straume opplyser at andelen kvinner som tar bachelorutdanning i sportsledelse ved HiMolde ligger på 10 til 25 prosent, mens Gill Renfree – Senior Lecturer ved Univeristy of Worcester, opplyser at ved hennes universitet er bare 5 av 75 studenter i Sport Business Management (fordelt over tre årskull) kvinner.

Renfree sier at hun er tilhenger av kvotering for å få kvinner i styreposisjoner og ledende stillinger i sportsindustrien, slik at det etterhvert blir normen at kvinner har slike stillinger og verv.

Lærer Generasjon Z om likestilling i sportsindustrien (f.v.): Gill Renfree (University of Worcester), Solveig Straume (HiMolde), Vanessa Jones (University of Worcester), Oskar Solenes (HiMolde) og Beth Burgess (University of Worcester). Foto: Arild J. Waagbø