En 23-årig HiMolde-student (t.h.) er dømt til fengsel i 90 dager for vold mot to medstudenter. Her er hun avbildet med sin forsvarer, advokat Ole Marius Leirvåg, da hun sto tiltalt i Romsdal tingrett for en uke siden. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Dømt til fengsel i 90 dager for campusvold

En 23-årig HiMolde student er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i 90 dager for vold mot to medstudenter under Åpningsuka i fjor.

Videre er 23-åringen dømt til å betale den ene fornærmede 3442 kroner i skadeerstatning og 10 000 kroner i oppreisning.

RELATERT: – Alle hater meg på skolen

Handlingene 23-åringen er dømt for i den ferske dommen fra Romsdal tingrett skjedde ved studentboligene på Molde campus siste festkveld under Åpningsuka i august i fjor. Under rettssaken som gikk i tingretten torsdag for en uke siden, sto hun tiltalt for å ha slått en medstudent i hodet, samt å ha lugget samme student. Videre var hun tiltalt for å ha bitt en annen student i leggen.

I retten nektet 23-åringen for å ha slått medstudenten i hodet med en flaske. I bevisvuderingen i dommen skriver retten at den ikke tror på titaltes forklaring om dette.

Hva gjelder straff, skriver retten dette i dommen:

«I forliggende sak legger retten i skjerpende retning vekt på at det blant annet dreier seg om at slag med en viss kraft og ved bruk av en hard gjenstand mot hodet. En slik handling har stort skadepotensiale. Hva gjelder bittet i leggen, er dette også en handling med skadepotensiale. I tillegg vil det medføre en viss fare for smittespredning, noe som vil oppfattes som ekstra belastende for den fornærmede.

Videre legger retten i skjerpende retning vekt på at voldsutøvelsen skjedde på campus, et samlingssted for studenter og hvor allmenheten har adgang, og i forbindelse med inntak av alkohol.

Retten bemerker at slaget med flasken hadde en forhistorie ved at det var en uenighet mellom tiltalte og fornærmede, og retten har forståelse for at tiltalte kan ha opplevd en viss provokasjon. Dette forhold tillegges likevel minimal betydning for straffutmålingen, da tiltaltes reaksjon fremstår som en eskalering av konflikten helt utenfor proporsjoner.»

Rettens flertall, dommerfullmektig Andrea Gundersen og en av meddommerne, mener at passende straff er fengsel i 90 dager, noe som var i tråd med aktors – politiadvokat Janne Woie – påstand. Mindretallet, én meddommer, finner under tvil at samfunssstraff vil være en tilstrekkelig reaksjon.

23-åringens forsvarer, advokat Ole Marius Leirvåg, opplyser at han og klienten vil lese og vurdere dommen før de tar stilling til om den skal ankes eller ei.