Liv-Hege Seglsten er programansvarlig for nettkurset "Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier". Foto: Arild J. Waagbø

Lanserer tre nettkurs for arbeidsledige og permitterte

Tre nettkurs i regi av Møreforsking som skal bidra til kompetanseheving og utvikling under koronakrisa.

De tre nettkursene begynner alle mandag 10. august, og har til felles at de er oppbygd med ti moduler og går over ti uker. Høgskolen i Molde, som bidrar med administrasjon og læringsplattformer til kursene, har lagt ut kursinformasjon og påmeldingsskjema til de tre kursene på høgskolens hjemmeside.

Her er kursene:

Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier

Logistikk for additiv produksjon ved bruk av 3D print-teknologier

Grønn omstilling i handel, service og reiseliv

Birnir Egilsson, forsker i Møreforsking, er prosjektleder for de tre nettkursene. Han opplyser at det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har finansiert kursene med nær 1,4 millioner kroner gjennom tilskuddsprogrammet BIO 2 til bedriftsintern opplæring på nett.

– Vi tar samfunnsansvar sammen med høgskolen i Molde i disse tøffe tider, sier Egilsson, som også peker på at kursene er et resultat av samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Han sier at bedrifter og organisasjoner som Axess, Brunvoll, Molde Næringsforum og iKuben har bidratt til utviklingen av kursene. Videre kommer foredragsholderne, og de som er ansvarlige for de enkelte modulene, fra Møreforsking, HiMolde og næringslivet.

Forsker Birnir Egilsson i Møreforsking er prosjektleder for de tre nettkursene som starter opp 10. august. Foto: Arild J. Waagbø

Egilsson sier at hver mandag under kursets varighet vil en ny modul bli gjort tilgjengelig for kursdeltagerne. Han anslår arbeidsmengden knyttet til kursdeltagelse til 10-15 timer per uke. Kursene er primært rettet mot arbeidsledige og permitterte, men alle kan delta. Det kreves ikke studiekompetanse for å delta, og etter fullført kurs får deltagerne kursbevis. Kursene gir imidlertid ikke studiepoeng.

Søknadsfristen er mindre enn tre uker unna – mandag 27. juli. Maksimalt antall deltagere på hvert kurs er 40 personer.

Teknologi-kurset har Liv-Hege Seglsten (Green Tech AS) som programansvarlig, og på dette kurset er blant annet Haakon Bryhni (Simula Metropolitan Center for Digital Engineering) og Vegar Flovik (Axbit AS) foredragsholdere og modulansvarlige.

3D-printingkurset er Kristina Kjersem i Møreforsking ansvarlig for, og her er foredragsholderne blant annet Arne Larsen (iKuben) og Aleksander Rise Gallala (Corron) foredragsholdere.

Kurset i grønn omstilling har Inger-Mette Stenseth (Ellas AS) og Birnir Egilsson (Møreforsking) som programansvarlige, og blant foredragsholderne finner man f. eks.  HiMoldes Morten Svindland og Heidi Hogset.

– Spennende å snu seg raskt rundt!

Liv-Hege Seglsten er programansvarlig for nettkurset «Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier». Foto: Arild J. Waagbø

Liv-Hege Seglsten sier hun syns det er spennede å snu seg raskt rundt og lage et nettkurs om teknologier.

– Dette kan også utvikles videre, det er på mange måter en pilot, sier Seglsten, som er programansvarlig for kurset «Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier».

Hun sier at nettkursen hun leder tar for seg alle teknologier som folk har hørt litt om, men som de på kurset vil få lære mer om. På dette tapasbordet av teknologier severes det VR/AR (virtual reality og augmented reality), 5G-kommunikasjon, 3D-modellering, kunstig intelligens og maskinlæring, samt trender og utvikling på energifeltet.

Seglsten konstaterer at blokkjeder og bioteknologi ikke står på menyen denne gangen, men mener faginnholdet på kurset er godt tilpasset potensialet i molderegionen og konteksten bedriftene står i her og nå.

– Det jeg selv kan minst om er 5G, så jeg gleder meg veldig til 5G-modulen som Haakon Bryhni fra Simula er ansvarlig for, sier Seglsten.

Hun sier at kurset passer godt for folk som jobber innen industri og tjenesteytende produksjon, og at det vil gi deltagerne innsikt i nye muligheter for bransjer og bedrifter.

– Koronakrisa gir tid til utvikling. Samtidig kommer det penger til innovasjon fra virkemiddelapparatet, sier Seglsten.