Rektor Steinar Kristoffersen i auditorium B-262 på Molde campus. I audtoriene er studentkapasiteten redusert til en tredjedel av smittevernhensyn. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde-rektor: – Jeg har stor tillit til studentene

– Jeg har stor tillit til studentene, til at de er like ansvarlige som alle andre, sier HiMolde-rektor Steinar Kristoffersen om studiestart og smittevern.

Årets studiestart ved Høgskolen i Molde er sterkt preget av koronapandemien, og i morgen møter ferske studenter sine faddere og faddergrupper på Molde campus og Høgskolesenteret i Kristiansund i tilsammen tre puljer. Aktivitetene i Åpningsuka er sterkt reduserte i forhold til det som er vanlig, og det er ikke lov å nyte alkohol i forbindelse med de  organiserte aktivitetene i Åpningsuka.

Steinar Kristoffersen minner studentene om at de har lov til å si i fra om de opplever adferd som er problematisk i forhold til smittevern.

– Mitt håp er at vi ikke får kornonasmitte i det hele tatt på høgskolen, sier Kristoffersen.

Han sier at om studenter og ansatte spriter hender og holder avstand, så skal det mye til at noen smittes.

– Er du syk? Ikke kom! Dette prinsippet er som en vollgrav rundt høgskolen når det gjelder smittevern, sier Kristoffersen.

Høgskolen i Molde har kjøpt inn og satt ut 60 koronatraller som skal gjøre det lett å sprite hender og flater. Foto: Arild J. Waagbø

Studiestart og smittevern var også tema på et allmøte på Zoom i formiddag der rundt 150 HiMolde-ansatte deltok. På allmøtet sa studiesjef Sissel Waagbø at studentkapasiteten er redusert til det halve i høgskolens flate klasserom og til en tredjedel på auditoriene.

– Førsteårsstudentene er prioritert når det gjelder fysisk undervisning, sa Sissel Waagbø.

Waagbø sa at det er faglærerne som må dele opp studentene i grupper om nødvendig, slik at studenten da kan alternere på å følge undervisningen fysisk. Om det ikke er plass til alle studentene, må studentene som ikke slipper til i klasserommet kunne følge undervisningen via Zoom eller i form av videoopptak.

Hold minst en meters avstand! Foto: Arild J. Waagbø

Personal- og økonomidirektør Randi Gammelsæter fortalte på allmøtet at renholdet på høgskolen er forsterket, og at 60 vogner med sprit til å desinfisere hender og flater er satt ut overalt.

I tilfelle akutt sykdom på høgskolen, er det lagt ut sett med hansker og munnbind på undervisningsrom og flere andre steder, opplyste Gammelsæter.

Se ellers Høgskolen i Moldes informasjonsside om koronaviruset.

Det blir i år ingen fysisk åpningsseremoni ved høgskolen, men en åpningsvideo vil bli publisert for studenter og offentligheten i morgen klokka 10.