Viserektor for utdanning ved Høgskolen i Molde, førsteamanuensis Heidi Hogset, flytter kontor fra Molde campus til Høgskolesenteret i Kristiansund. Her er hun avbildet i kantina på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Nå skal viserektor Heidi Hogset arbeide i Kristiansund

Førsteamanuensis Heidi Hogset – viserektor for utdanning ved HiMolde – flytter kontoret sitt fra Molde til Kristiansund for å være nær teamet hun forsker med.

Med det styrker høgskolen tilstedeværelsen i Kristiansund, og teller med Hogset i alt 22 faglig og fire administrativt ansatte som har arbeidsdagen sin på Høgskolesenteret i Kristiansund.

Hogset, som er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi og har en doktorgrad i landsbruksøkonomi fra Ivy League-institusjonen Cornell University i USA i 2005, forklarer at det er arbeidet med med bærekraftig matforsyning som er hennes faglige argument for å flytte på seg.

Det er det EU-finansierte forskningsprosjektet GOLF hun sikter tid, og på Høgskolesenteret i Kristiansund arbeider flere som er tilknyttet det samme prosjektet, nemlig Per Engelseth, Morten Svindland og Terje Bach.

– Jeg har lyst til å ha mer med det teamet å gjøre, for å få forsket mer, sier Hogset.

Hun sier at målet hennes er få levert to forskningsartikler i høst, og at forskningsproduksjon er en «evig dårlig samvittighet» som igjen skyldes «evig dårlig tid». I GOLF-prosjektet arbeider hun med å utvikle en konseptmodell for å analysere matvareforsyningskjeder i et bærekraftperspektiv.

– Det er de framtidige generasjoner som faktisk er dommerne når det gjelder hva som er bærekraftig. Det er de som vil erfare om vårt samfunn og måten vi lever på i dag har forringet deres muligheter, sier Hogset.

Videre skal Hogset til våren undervise studentene som tar en bachelorgrad i børekraftig logistikk og sirkulær økonomi i Kristiansund, så hun kommer også tettere på mange av studentene sine ved å flytte arbeidsdagen sin nordover.

– Det er jo litt motstrøms i forhold til sentraliseringstendensen her til lands at vi satser i Kristiansund, men høgskolen er jo pålagt dette av Stortinget. Vi er en av de minste høgskolene, om ikke den minste, vi trenger å vokse, og Kristiansund er jo vår store mulighet til vekst. Da må vi bygge et fagmiljø der. Jeg ser konturene av at bærekraft skal være en rød tråd i studiene vi tilbyr i Kristiansund, sier Hogset.

Hogset er også utdannet sivilagronom, og har tidligere blant annet vært jordbrukssjef i Gjemnes, Frei og Kristiansund. Hun bor på Høgset i Gjemnes, så hun reduserer også reiseveien til kontoret fra dagens 47 kilometer til 22 kilometer.

– Det blir lettere å ta buss til jobben nå, for jeg må bytte buss når jeg skal til Molde campus. Det slipper jeg når jeg skal til Høgskolesenteret. Jeg er jo Venstre-politiker og vil gjerne leve som jeg lærer, sier Hogset.

Bente Weiseth Frantzen, som er studiestedskoordinator for HiMolde i Kristiansund, er veldig fornøyd med at Hogset bytter arbeidssted.

– Høgskolens ansatte i Kristiansund er tett på rektoratet, men nå blir det enda tettere på og på daglig basis. Dette er bra for fagfolkene her, sier hun, og lover å finne kontorplass til Hogset snarest mulig på tross av at det «begynner å bli trangt på HiKsu».