Artikkelforfatteren - Heidi Hogset - presenterer HiMolde for møtedeltakerne i Liverpool. Foto: Privat

HiMolde skal bidra til tryggere matforsyning i nytt prosjekt

LIVERPOOL: Per Engelseth, Edoardo Marcucci og jeg deltok i forrige uke på oppstartmøtet for GOLF, et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt der Høgskolen i Molde er deltaker, under ledelse av Universitetet i Liverpool.

Av HEIDI HOGSET, førsteamanuensis ved HiMolde

Målsetningen med prosjektet er å bidra til at verdens matforsyningskjeder blir mer bærekraftige og robuste. Akronymet «GOLF» er en oppfinnsom sammenstilling av bokstaver fra prosjekttittelen «integration of global and local agri-food supply chains towards sustainable food security».

HiMoldes bidrag skal være å utvikle en analytisk modell for å vurdere sårbarheter i en matforsyningskjede og finne optimale løsninger ved avveining mellom motstridende hensyn. Prosjektet har deltakere fra Storbritannia, Nederland og Norge fra EU/ EØS, og fra Thailand, Vietnam og Kina («eksterne» partnere).

Edoardo Marcucci presenterer sin forskning. Foto: Privat
Edoardo Marcucci presenterer sin forskning. Foto: Privat

Finansieringsmodellen for prosjektet er i sin helhet knyttet til internasjonal utveksling av forskere og PhD-studenter. Det er lagt en detaljert plan for utveksling begge veger mellom de europeiske universitetene (og HiMolde) og de asiatiske partnerinstitusjonene. Etter planen skal to «erfarne» forskere og fire stipendiater fra HiMolde få finansiert forskningsopphold på fra en til seks måneder i utlandet i løpet av de neste fire årene. Samtidig skal HiMolde ta imot åtte forskere og stipendiater fra utlandet.

Det å skulle delta i et så tett samarbeid som det legges opp til i dette prosjektet, med så mange internasjonale partnere, kan virke overveldende. Nettopp derfor er dette et spennende prosjekt å være med på.

Per Engelseth på puben «The Philharmonic», som ligger vis-a-vis lokalene til byens symfoniorkester. Foto: Privat
Per Engelseth på puben «The Philharmonic», som ligger vis-a-vis lokalene til byens symfoniorkester. Foto: Privat

Oppstartmøtet fant sted i den ærverdige gamle bygningen som tilhører Liverpools Guild of Students. Som delegasjonsleder valgte jeg en beskjeden vinkling på presentasjonen av HiMolde som institusjon og prosjektpartner. HiMolde ble invitert med som partner i sluttfasen av søknadsprosessen, som erstatning for en partner som trakk seg ut. Jeg antok at de oppgavene HiMolde er tiltenkt i prosjektet opprinnelig var tiltenkt en mye større institusjon. HiMolde er også den eneste akademiske partnerinstitusjonen som ikke er et større universitet.

«Men til gjengjeld har vi Norges beste fagmiljø innen logistikk», skrøt jeg i min presentasjon.

Etter presentasjonen kommenterte flere at denne presentasjonen viste på en superb måte hvorfor nettopp HiMolde hører hjemme i et prosjekt som dette, og prosjektkoordinatoren fra Universitetet i Liverpool viste til det gode omdømmet HiMolde har som partner i internasjonale prosjekter.

Den norske delegasjonen fant også tid til litt sightseeing i Liverpool. Selvsagt måtte byens Beatles-museum og den tilhørende sightseeing bussturen sjekkes ut av huskelisten. Marcucci og Hogset tok seg også en hyggelig, men heller hustrig, fergetur på elven Mersey.

Været lignet mye på en typisk vinterdag i Molde, med fillete rester av snø og holke på fortauene, og temperaturer rett over null. De lokale klaget over kulden, men de norske besøkende hadde ikke mye sympati igjen med dem etter å ha observert flere personer rusle gatelangs i strandsko i vinterkulda!

Vårt tips var: Ha på skikkelige klær!

Artikkelforfatteren på Beatles-sightseeing i Liverpool. Foto: Privat
Artikkelforfatteren på Beatles-sightseeing i Liverpool. Foto: Privat

Én kommentar til “HiMolde skal bidra til tryggere matforsyning i nytt prosjekt”

Det er stengt for kommentarer.