Lars Dahle, som deltok i Mardøla-aksjonen mot kraftutbygging i Eikesdal i 1970, holdt foredrag om aksjonen for nye SOL-studenter sist torsdag. Foto: Arild J. Waagbø

Fortalte om Mardøla-aksjonen til nye SOL-studenter

Lars Dahle fra Mittet var en av Mardøla-aksjonistene for 50 år siden. Sist torsdag holdt han foredrag om aksjonen på SOL-studentenes introduksjonsseminar.

Mardøla-aksjonen i 1970 mot kraftutbygging i Eikesdal og rørlegging av Mardalsfossen er en av de mest kjente aksjonene for vern av urørt natur i Norge.

Sist uke fikk nye studenter på mastergradsprogrammet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL) ved HiMolde innsyn i aksjonen da Mardøla-veteran Lars Dahle holdt foredrag på Molde campus.

Dahle fortalte blant annet at filosofen Sigmund Kvaløy Setreng, som bidro i utviklingen av filsofen Arne Næss’ økosofi, var en sentral person blant aksjonistene.

– Han var inspirator, organisator og en naturlig autoritet, sa Dahle.

I foredraget nevnte Dahle også filosofen Peter Wessel Zapffes artikkelsamling om friluftsliv og natur som kom ut i bokform med tittelen Barske glæder i 1969. Han trakk spesielt fram artikkelen Farvel Norge om naturvern. Det var forøvrig Sigmund Kvaløy Setreng som valgte ut artiklene til Barske glæder.

Les Farvel Norge på denne lenka til Nasjonalbiblioteket.

Lars Dahle i aksjon på Molde campus da Mardøla-aksjonen i 1970 sto på programmet for nye SOL-studenter. Foto: Arild J. Waagbø

Førsteamanuensis Christina Berg Johansen, studieleder på SOL-programmet, sier at det to dager lange introduksjonsseminaret har til hensikt å skape et godt studiemiljø og gi studentene et overblikk over studiet.

– Studentene blir kjent med hverandre og med de som underviser, sier Berg Johansen.

Hun opplyser at studentene på introduksjonsseminaret også lærte hvordan man leser vitenskapelige artikler. Videre sto globale endringer og organisasjoner, samt risikosamfunnet og håndtering av dette, på programmet.

Studentene – det er 27 studenter som begynner på SOL-masteren nå – ble også tatt med på tur opp til Mekvannet, og en sosial samling med pizza og en øl ble lagt til restauranten Glass i Molde sentrum.

Nye SOL-studenter gikk tur til Mekvannet, som ikke er langt fra Molde campus. Midt i bildet ses studieleder Christina Berg Johansen og Mardøla-aksjonist Lars Dahle. Foto: Lise Lillebrygfjeld Dahle