Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy redegjorde for HiMoldes avsetninger for høgskolestyret i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Vedtok retningslinjer for æresdoktorater

Høgskolestyret vedtok i dag nye retningslinjer for utnevnelse av æresdoktorer. HiMolde har ikke utnevnt æresdoktorer siden 2006.

De nye retningslinjene er klare på at denne æren heller ikke fremover vil tilfalle mange:

«Tildeling av graden æresdoktor bør skje sjeldent ved HiMolde, da dette er en æresbevisning som skal henge meget høyt. »

Retningslinjene som ble vedtatt peker ut personer som er på høyden av sin karriere som mest aktuelle:

«Det er ikke et vilkår at den som utnevnes til æresdoktor må ha gjort en innsats spesielt for Høgskolen i Molde. Imidlertid kan mulighet for slik innsats tillegges betydning ved vedtak om tildeling, gjerne i form av fremtidig faglig samarbeid eller nettverksbygging.

Selv om det er legitimt å foreslå personer som har det alt vesentlige av sin meritterende innsats bak seg, bør fagavdelingene helst foreslå kandidater som er på høyden av sin karriere.»

Det er avdelingsstyrene som har rett til å foreslå hvem som bør få æresdoktorat til en instillingskomité. Det siste ordet i slike saker har høgskolestyret.

Les alle saksdokumentene her.

Høgskolestyret hadde i dag sitt første fysiske møte siden nedstegningen av Norge i mars i år. Foto: Arild J, Waagbø

Da høgskoledirektør Gerd Marit Langøy presenterte regnsapstallene per 31. august, altså til og med andre tertial, kom det fram at redusert reiseaktivitet på grunn av korona-pandemien har spart HiMolde for fire millioner kroner i kostnader.

Men økt renhold på grunn av pandemien har kostet over 300 000 kroner.

Styremedlem Pål Farstad sa at smittevern må prioriteres økonomisk:

– Det må ikke spares på det som gir oss trygghet i hverdagen.

Langøy svarte at høgskolen bruker det den må på smittevern.

– Vi har for eksempel kjøpt for flere hundretusen kroner i sprit, sa Langøy,

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy redegjorde for HiMoldes avsetninger for høgskolestyret i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Avsetninger var også tema på dagens styremøte, og Langøy presenterte tall som viser at HiMolde gikk inn i 2020 med avsetninger på tilsammen 46,2 millioner kroner (se bildet over).

I Langøys redegjørelse kom det fram at rundt ni millioner kroner av den totale avsetningen er knyttet til stipendiatstillinger. Videre fortalte hun at HiMoldes FoU-fond straks er på fire millioner kroner.

Regjeringen vil ha en grense på fem prosent avsetning i UH-sektoren fra og med 2022, med investeringer holdt utenfor. HiMolde vil omdirigere avsetninger knyttet til utsatt aktivitet og strategiske midler over til investeringer knyttet til utvikling av arealene på studiestedene i Molde og Kristiansund.

Styret vedtok at avsetninger – utenom til investeringer – skal være på minimum fem prosent i 2021.