IT-sjef Kjetil Kroknes orienterte ved bruk av Zoom om det ferske nettfisking-angrepet mot HiMolde på dagens allmøte i Haavelmo auditorium. Foto: Arild J. Waagbø

Høgskolen innfører tofaktorautentisering etter nettfisking

Et nettfisking-angrep mot høgskolen i oktober førte til at tre brukernavn og passord ble lekket, og at tusenvis av e-poster ble sendt ut.

Det opplyste IT-sjef Kjetil Kroknes på dagens allmøte i Haavelmo aduitorium på Molde campus.

Kroknes fortalte at angrepet hadde sitt utgangspunkt i et sikkerhetsbrudd 5. oktober. Da fikk hackere med internettadresse i Lagos i Nigeria tilgang til ett brukernavn og passord ved HiMolde. Denne tilgangen har trolig blitt solgt videre til hackere med nettadresse i USA.

20. oktober ble det sendt ut en mengde e-poster fra den hackede HiMolde-brukeren.

Her er e-posten som ble sendt ut fra en HiMolde-konto i forbindelse med nettfisking-angrepet.

Kroknes opplyste på allmøtet at nettfisking-angrepet førte til at i alt tre brukernavn og passord ved HiMolde ble eksponert, og at flere tusen e-poster ble sendt ut i forbindelse med angrepet. Utover dette har ikke IT-avdelingen funnet spor av at angrepet hadde ytterligere konsekvenser,

Etter hendelsen vil HiMolde blant annet gradvis innføre tofaktorautentisering for å styrke IT-sikkerheten.

Nær 3000 studenter i høst

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy i aksjon på dagens allmøte på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy orienterte på allmøtet om kraftig vekst for HiMolde, som per 15. okober hadde 2967 studenter.

Økningen i antall studenter ved høgskolen har vært sterk de siste årene, og bare fra høsten 2019 til i dag er økningen på 466 hoder, Langøy opplyste at 417 studenter i høst har studiested Kristiansund.

Fra 2014 til i dag har antall ansatte ved HiMolde økt fra 170 til 215. Veksten i administrasjonen i samme periode er på sju ansatte – fra 50 til dagens 57. Og budsjettet høgskolen råder over har i løpet av disse årene økte fra cirka 190 millioner kroner til 290 millioner kroner.

Langøy sa at det har blitt trangt om plassen på Molde campus, og at det som midlertidig løsning planlegges å sette opp brakkekontorer for inntil 40 ansatte rett øst for A-bygningen på campus.

Videre fikk de ansatte på allmøtet vite at det ikke blir noe julebord i år på grunn av korona-pandemien, men at de vil bli påspandert julelunsj.