Hanne-Berit Brekken (f.v.) i Aure pusher prosess for å utforske Trøndelag. Kjell Neergaard og Svein Roksvåg i Kristiansund og Smøla er avventende. Foto: Trond Hasselø

Flau trønder-bris

Regionreformen er ikke helt død – men så lenge fylkeskommunen bidrar raust til å bygge Kristiansund som regionsenter og passer på randsonen til Trøndelag, er det blitt vanskeligere å slite seg løs for utbrytere.

Helge Hegerberg er olje- og energirådgiver i Kristiansund kommune.

Vi opplever et tydelig taktskifte på Nordmøre. Regionen får uttelling i politikken og blir sett fra fylkeshuset i Molde (tas mer på alvor). Den gamle skjevfordelingen i bevilgninger og støtte er i ferd med å bli rettet opp. Det skjeve er nå knyttet mer til helsekroner fra Helse Midt.

Etter at politimesteren havnet i Ålesund i 2016, ser det ut til at balansen er snart tilbake i fordeling av goder, om det da ikke kommer negative sentrale overraskelser med reduksjoner i domstoler eller NAV-kontor. Truslene henger over oss i Møre og Romsdal. Regjeringen har det med å svekke distriktene. De gjør hverdagen litt vanskeligere for mange.

Det jævlige f-ordet er altså på vei ut i Møre og Romsdal. Uttrykket skulle bli borte allerede på 1800-tallet da man var underlagt en fogd (les fut som statens representant), men er dyrket frem i alle år siden av avisredaksjoner, NRK Møre og Romsdal og historieskrivere. Jeg tenker på dette slitte uttrykket fogderi, og satt sammen med politikk, blir det et farlig dumt uttrykk som en hater å ta i sin munn.

Fogderienes opphevelse ble gjennomført i lovs form for over 100 år siden. Sunnmøre fogderi, Romsdal fogderi og Nordmøre fogderi er strøket av kartet. Formannskapsdistriktene overtok, og antall kommuner er senere kraftig redusert. Men tredelingen av fylket er der ennå.

Til sammenligning var det fire fogderier i Søndre Trondhjems amt og tre i Nordre Trondhjems amt; og glemt er begrep som Guldalen, Strinden, Selbu eller Fosen. Logoen til Møre og Romsdal består av tre vikingskip og det er vann mellom båtene. Vi sitter altså i hver vår båt på havet. Symbolikken forstår vi. Fylket er tredelt, men det er ikke lenger så god bør med en liten rigg.

Fylkeskommunen skal være en medspiller innen utdanning, samferdsel, kultur og regional politikk. Som region er fylket på grensen til det uansvarlige i størrelse, men er fenomenalt i innhold. Også fylket må føle at de blir sett i konkurranse med de tunge regionene – men for tiden er det motbakke for både eierskap og markedstilgang for viktige bransjer.

Mye skjer på Nordmøre for tiden. Rindal ble nylig offisielt opptatt som trøndere. Selv om de henger klistret til Surna, gikk de rakrygget inn i trønderheimen. Halsa med åtte mot sju stemmer fant veien til Heim og Kyrksæterøra. Grensefolket av nordmøringer i Eide ble med i Hustadvika, som er en kraftfull nabo til nye Molde. Nordmøre (fogderi) er uten tvil svekket. Ingen flere kommunesammenslåinger er nær forestående. Det er dødt.

Nylig var det et litt tilfeldig nabomøte om trøndersporet mellom politikerne i Aure, Smøla og Kristiansund. Det lå ingen nye rapporter på bordet, ingen tidsplan eller ressurser budsjettert – det ble en samtale om fremtidig regiontilhørighet og om det kan finne sted en folkeavstemning. Ordfører Hanne-Berit Brekken i Aure har det travelt med å skape faktagrunnlag og tempo i prosessene med å finne et beslutningsgrunnlag for Aure, Smøla og Kristiansund.

Kroppsspråket i møtet var slik at Smøla og Kristiansund ikke er på trøndersporet for tiden, bortsett fra Nordmørslista som har saken som ett av to politiske mål. Det er nordre Aure som trykker på og som ligger tettest på Kyrksæterøra og som allerede har søkt seg inn i Orkland regionråd, en fot i hver båt. Folk i gamle Tustna kommune kikker da mot byen og vil slite seg løs andre veien.

Hvorfor vil Aure trekke med seg flere kommuner inn i Trøndelag?

Aure er en suksess-kommune i nyere tid. Med en dyktig ledelse jobbet de frem ilandføringsstedet Tjeldbergodden med naturgass fra Heidrun sammen med Hitra og Hemne – og stod imot trusler fra fylkeshuset i Molde – og de fikk bygget en rekke bruer og lyktes med mye annet som sammenslåing med Tustna og har store selskaper innen havbruk.

RELATERT: Fogderifylket Møre og Romsdal – eit førestilt fellesskap?

Men de fikk ikke ilandføringen av det store skipet, Ormen Lange. Om bord i det prosjektet var fylkeskommunen, Hydro og statsministeren. Folk i Aure likte ikke at de ble motarbeidet av fylket. Det var bare ett alternativ i finalen og ikke et reelt politisk valg. Ingen glemmer dette. Dessuten blir det farlig lang distanse til fellessykehuset på Hjelset. St. Olavs Hospital er et populært sykehus for mange nordmøringer.

Hvorfor er Smøla og Kristiansund lunkne til å gå inn i Trøndelag?

Smøla er dugnadskommunen fremfor noen andre. De stiller alltid opp og er populære med sin innstilling til livet. Kristiansund har medvind i næringslivet med en positiv oppgang i det marine og maritime ved siden av olje og gass. Kristiansund havn er også tatt i bruk av havbruk og rederier fra Hitra og Frøya. Trønderne kommer til nordmørsbyen, som de gjorde i den gamle sildtida.

Den parten som ikke deltar i nabopraten om trøndersporet, er Averøy. Der er ikke saken et tema.

Kristiansund får snart realisert store drømmer med kapital fra postadressen Molde. Viktigst er Høgskolen i Molde som legger til rette for campus, som vil bli et stort nybygg med mange studenter som vil produsere kompetanse for et næringsliv som planlegger hav og helse. HiM går kraftfullt inn i Kristiansund. Dette styrker hele regionen og partnerskapet i Nordmøre og Romsdal.

Nummer to er opera- og kulturhuset for hele regionen som blir finansiert tungt av fylket, samt at stat og kommune naturligvis bidrar også med store beløp. Det er et spleiselag. Fylkeskommunen leverer tjenester og kompetanse for å få bygget opp kulturløftet; opera, museum og bibliotek. Kristiansund er Norges opera-by, den første og mest unike. Også museumsbygg har vært etterlengtet.

Om litt starter byggingen av fellessykehuset. Parallelt vil det bli utviklet helsetilbud også i Kristiansund. Et nytt begrep er innført: SNR Kristiansund! Hjelset har i utgangspunktet en trang ramme. Det virker som om nye sykehus bygges for små. Kristiansund sitter på oppgradert kapasitet og kan bidra. Det er all grunn til å tro at samarbeidet rundt helsetilbud vil bli mer samlende etter hvert.

Hva er det som utgjør forskjellen, når noen har roet seg litt og fordelingen av goder blir opplevd som mer rettferdig?

Mange kommunepolitikere peker på fylkesordførerens rolle. Hun har et godt sidesyn, sies det ofte. Vet hvor skoen trykker. Tove-Lise Torve sier hun har et hjerte for indre Nordmøre; «der er jeg født, oppvokst og lever mitt liv. Jeg er glad i folka som bor der, stolt av naturen, næringslivet og kulturen.»

Dette er støtten til bru over Todalsfjorden som kan knytte Sunndal og Surnadal sammen til en felles regionkommune ved Trollheimen. Torve tror på en god løsning. De to kommunene er nødt til å satse egne midler for å få til fjordkryssingen. Det må ligge vilje bak initiativet, også offervilje.

Trøndersporet på Nordmøre er i ferd med å bli visket ut. Trønderne frykter størrelsen og kraften til mørebyene. Steinkjer som administrativt sentrum for Trøndelag som region har 24 569 innbyggere. Det er fryktelig langt dit.

–> Kjetil Kåre Haugen, Lise Lillebrygfjeld Halse, Arve Hjelseth og Helge Hegerberg er faste spaltister i Panorama.