Leder Torunn Haldorsen (t.v.) i Molde frivilligsentral og prosjektkoordinator Fredrik Ulla Staurset i SiMolde samarbeider om julegaveaksjonen. Foto: SiMolde

Ber folk åpne hjerte og sinn i førjulstida

Da Fredrik Ulla Staurset i Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) tok initiativ til en julegaveaksjon for mennesker i krevende situasjoner, var ikke Torunn Haldorsen i Molde friviligsentral vond å be.

– Vi ønsker å gi en oppmerksomhet til de som ikke har så mye. Jula handler ikke bare om å få, men også om å gi, sier prosjektkoordinator Fredrik Ulla Staurset.

Han peker på at det er god tradisjon for frivillighet blant studentene på Molde campus, og at årets julegaveaksjon føyer seg pent inn i det bildet.

Molde frivilligsentral har stilt med en liste av personer og familier som kan trenge en ekstra oppmerksomhet til jul. Lista er publisert på SiMoldes hjemmeside, og omfatter nå rundt 30 oppføringer. Staurset sier at gaver til disse kan leveres inn ved at de legges under juletreet i samskipnadens bokhandel på campus. Så langt har aksjonen fått inn fem gaver.

– De som arbeider på Molde campus har bedre økonomi enn studentene, så det er i første rekke ansatte givere aksjonen retter seg mot, sier Staurset.

Leder Torunn Haldrosen i Molde frivilligsentral sier at mottakerlista er utarbeidet på grunnlag av sentralens egen virksomhet og opplysninger fra andre virksomheter sentralen samarbeider med. Sentralens gratisbutikk har ifølge Haldorsen cirka 100 brukere i uka, og i 2020 har sentralen også delt ut over 400 matposer.

– Aktuelle mottakere av julegaver kan være de som ufrivillig må feire jul alene, barnefamilier med begrenset inntekt eller andre i krevende situasjoner. Vi ønsker at de skal få et glimt av lys i førjulstida, og at de skal vite at de blir sett, sier Haldorsen.

Hun sier at det er plass til flere på mottakerlista, og at man kan melde inn seg selv eller andre til frivilligsentralen eller samskipnaden.

Innsamlingen av julegaver skal etter planen foregå til og med 15. desember. I tillegg til bokhandelen på campus, kan gaver til aksjonen også leveres til frivilligsentralens lokaler i Molde sentrum.