Fra Fjordkonferansen i Loen i 2017, der blant annet professor Judith Molka-Danielsen (t.h) og professorstipendiat Lise Lillebrygfjeld Halse (t.v.) deltok. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Inviterer til Fjordkonferansen på Molde campus i juni

Bærekraft er temaet for Fjordkonferansen 16. og 17 juni neste år, og denne gangen er Høgskolen i Molde vertskap.

– Jeg håper folk får vaksinert seg mot koronaviruset og kommmer på konferansen, sier førsteamanuensis Heidi Hogset.

Fjordkonferansen er et lavterskeltilbud til forskere i Møre og Romsdal og tidligere Sogn og Fjordane fylke som har til hensikt å øke den akademiske kompetansen i regionen. Tradisjonelt har konferansen blitt holdt i Loen, men i 2018 ble den holdt i Ålesund, og neste år er altså adressen Molde.

Førsteamanuensis Heidi Hogset ved Høgskolen i Molde. Akrivfoto: Arild J. Waagbø

Heidi Hogset, som er er konstituert leder for konferansens redaksjonskomité, sier at komitéen vil bli bemannet i januar/februar neste år.

Temaet for konferansen er bærekraft. Dette begrepet favner vidt, og på Fjordkonferansens hjemmeside skisseres en rekke mulige innfallsvinkler for forskere som vil bidra med vitenskapelige arbeider til konferansen.

Frist for å sende inn et kort sammendrag på e-post til konferansen er mandag 15. mars 2021. Bruk adressen fjordantologien@himolde.no.

Professorene Thomas Hylland Eriksen og Jørgen Randers (emeritus) vil holde hovedinnlegg på 2021-utgaven av konferansen.

Fjordkonferansen pleier å samle nær 100 deltakere, og det ble f. eks. presentert rundt 60 vitenskapelige arbeider på konferansen i 2017. På årets digitale utgave av konferansen holdt forskerne som deltok i alt 17 presentasjoner, opplyser Hogset.

Høgskolen i Molde har to representanter i styringsgruppa for Fjordkonferansen: Jeanette Varpen Unhjem og Lise Lillebrygfjeld Halse.