Eva-Merete Otterlei Børstad er studentrådgiver i Studentamskipnaden i Molde. Foto: Elias Alemayehu

Oppfordrer studenter til å være ærlige om rus

– Det er veldig vanskelig å komme ut av en rusutfordring helt alene. Det er nesten helt umulig tror jeg, så man må snakke med noen. Det er mitt beste tips, sier studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad i SiMolde.

Av ELIAS ALEMAYEHU

Børstad sier hun får innimellom henvendelser fra studenter som har eller har hatt rusproblemer.

– Det kan være ting som gjør det vanskelig for dem å studere. Det handler ofte om konsentrasjon eller ting som har skjedd i livet deres på grunn av rusbruk. Det er en andel som nevner rus som en del av sin utfordring, sier Børstad.

Børstad sier at stadig flere studenter de siste fem årene har tatt opp problemer knyttet til rus i samtaler med henne.

– Det er flere som setter ord på det, sier Børstad.

Vernepleier- og sykepleierstudenter er underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning og helsepersonelloven.

– Forskriften for skikkethetsvurdering er etablert for å ivareta sikkerheten til sårbare grupper som studentene møter i sin praksis og fremtidig profesjonsutøvelse, sier institusjonsansvarlig for skikkethet ved HiMolde, dosent Kari Johanne Westad Hauge på Avdeling HS.

Hauge opplyser at studenter kan risikere å bli utvist fra utdanningen.

– Rusproblematikk inngår som et av vurderingskriteriene i  i forskriften.  Hvis det blir oppdaget regelbrudd i forhold til rus og levert inn tvilsmelding, blir det iverksatt utvidet veiledning av studenten. Studenten vil få sjansen til å endre kurs. Men i ytterste konsekvens kan studenten risikere å bli utvist fra utdanningen. I følge helsepersonelloven har ikke studenter lov til å nyte alkohol/rusmidler i løpet av de siste åtte timene før de skal i praksis, sier Hauge

Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad anbefaler studenter som sliter med rusbruk om å være åpne om problemet for å få nødvendig hjelp. Foto: Elias Alemayehu

Studentrådgiver Børstad oppfordrer studentene som går helsefag om å ta det opp selv om de har problemer med rusbruk.

– Er det en som studerer helsefag, så oppfordrer vi dem om å være åpen og ærlig til fagansatte om rusproblemer. Om de tar det opp selv, så blir det ikke en varslingssak. For det blir sjelden bra, sier Børstad.

Børstad peker på Mellomrommet i studentblokkene på campus som en god arena for rusfrie aktiviteter.

– Vi har åpent på Mellomrommet, det har vi hatt i hele høst. Nå skal vi gjenåpne det etter en koronastopp. Der kan studenter kan komme og sitte og strikke, eller spise taco, eller gjøre det de har lyst til. Der er det et styrevedtak på at det er en rusfri møteplass, sier Børstad.