Rektor Steinar Kristoffersen er svært fornøyd med at Høgskolen i Molde i fjor publiserte mer forskning enn noen gang tidligere. Arkivfoto: Arild Waagbø

Publiserer forskning som aldri før

I fjor publiserte forskere ved Høgskolen i Molde vitenskapelige arbeider tilsvarende 156,8 såkalte publiseringspoeng. Det er ny rekord for høgskolen, og en oppgang på 43,1 prosent fra 2019.

– Suverent! sier rektor Steinar Kristoffersen om det gode resultatet.

Stolpene viser utviklingen i forskningspublisering ved HiMolde fra 2013 til og med 2020. Beregningsmåten ble endret fra og med 2015. Kilde: Høgskolen i Molde

Se resultatene for HiMolde og de øvrige UH-institusjonene på DBHs hjemmeside.

Kristoffersen er fornøyd med den gode utviklingen, og karakteriserer resultatet for 2020 som imponerende.

– Vi har over lang tid gjort gode rekrutteringer av forskere, noe som gir gode resultater når det gjelder publiseringspoeng. Dette bidrar til å skape et attraktivt forskermiljø, slik at det også blir lettere å rekruttere nye forskere, sier Kristoffersen.

Han peker også på at doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag bidrar til mer publisering. I 2020 sto Avdeling HS for mer enn en fjerdedel av publiseringspoengene som forskere ved høgskolen høstet. Logistikkavdelingen sto for nær halvparten av poenghøsten i 2020, og mer enn doblet avdelingens resultat sammenlignet med 2019.

Kristoffersen, som ble valgt til rektor i 2017, peker også på at antallet forskerårsverk ved høgskolen har økt relativt kraftig de senere årene.

–  Fra 2016 til i dag har vi hatt en økning i ansatte med forskertid  på 25 personer, og i løpet av 2021 skal vi rekruttere ytterligere 15 personer. Samlet blir dette en økning på rundt 40 fagansatte, sier Kristoffersen.