Professor Thomas Hylland Eriksen er hovedinnleder når Fjordkonferansen starter på Molde campus om cirka to uker. Foto: Universitetet i Oslo

Fjordkonferansen blir nesten heldigital

På Molde campus vil publikum fysisk kunne følge hovedinnleggene til Thomas Hylland Eriksen og Jørgen Randers når Fjordkonferansen starter onsdag 16. juni. Ellers blir konferansen digital.

Det opplyser førsteamanuensis Heidi Hogset ved HiMolde, som leder arbeidet med å gjennomføre den niende Fjordkonferansen i rekken. I jubileumsåret er det altså Høgskolen i Molde som er vertskap, med de restriksjoner den pågående koronapandemien legger på arrangementet.

Tema for årets konferanse er bærekraft, og onsdag morgen fra klokka 09 vil man kunne følge åpningen av konferansen og hovedinnleggene til professor Thomas Hylland Eriksen (UiO) og professor emeritus Jørgen Randers (BI) både digitalt og fysisk.

– For de fleste deltagerne på konferansen blir tilbudet digitalt, men vi vil åpne for at publikum kan melde seg på og fysisk følge hovedinnlederne onsdag og den påfølgende paneldebatten, sier Hogset.

Professor emeritus Jørgen Randers er en av årets hovedinnledere på Fjordkonferansen. Foto: Camilla Pettersen (CC BY-NC-ND 2.0)

Runar Stenerud, prosjektleder i Plasto på Åndalsnes, er den tredje hovedinnlederen på årets konferanse, og han vil også delta i paneldebatten sammen med Eriksen og Randers. Steneruds innlegg skal tas opp på onsdag, men strømmes først til konferansens deltagere på torsdag.

I år er det sendt inn cirka 50 sammendrag av artikler, samt 26 utkast til artikler. Forskerne bak sammendragene og artiklene vil presentere arbeidene sine over 20 sesjoner som avvikles i fem parallelle løp onsdag og torsdag.

– Fjordkonferansen blir jo ikke det samme uten de sosiale møtene ved kaffepauser, lunsj og middag, men faglig sett blir det likevel bra, sier Heidi Hogset.

Hogset leder redaksjonskomitéen for konferansen, og der har hun med seg Solveig Straume, Johanne Alteren og Bjørn Jæger – alle fra HiMolde. Og i arrangementsmkomitéen har Hogset med seg Øystein Nerland, Geir Arne Svenning, Dordi Smiseth og Rolf Magnus Orø – alle HiMolde-ansatte.