Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy blir kommunedirektør i Aukra kommue til høsten. Langøy har vært direktør ved HiMolde siden april 2013. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Langøy: – Jeg syns det har gått bra med høgskolen

Senest 1. oktober tiltrer høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (56) som kommunedirektør i Aukra kommune. Hun karakteriserer tida ved HiMolde som lærerik og fin.

Torsdag vedtok Aukra kommunestyre enstemmig å ansette Langøy som ny kommunedirektør. Langøy er alumn av høgskolen, det som den gang het DH Molde; hun studerte IT og økonomisk-administrative fag ved høgskolen i årene 1985 til 1989. I april 2013 vendte hun tilbake til sin alma mater som høgskoledirektør, og har i løpet av de åtte årene som er gått siden da jobbet i spann med tre rektorer: Solfrid Vatne, Hallgeir Gammelsæter og Steinar Kristoffersen.

Langøy sier hun søkte stillingen i Aukra kommune fordi hun syns det er en spennende jobb og fordi hun har en yrkeserfaring hun mener er nyttig å ha for en kommunedirektør.

– Da tenker jeg på at jeg har erfaring både fra privat virksomhet og offentlig administrasjon, og at jeg også har politisk erfaring og engasjement, sier Langøy, som i to perioder har sittet i Molde kommunestyre for Høyre.

Langøy hadde jobbet som regnskapsleder i Gjensidige Nordmøre og Romsdal, som økonomisjef i Moxy, daglig leder i Elmo-konsernet og banksjef i Sparebank 1 SMN før hun ble ansatt som HiMolde-direktør.

– Jeg var veldig spent på det å gå fra det private næringslivet til akademia. Jeg har lært masse her på høgskolen, det har vært en fin tid, sier Langøy.

I formiddag deltok Langøy i høgskolens etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet, og hun konstaterer at høgskolen har gått et godt stykke på åtte år.

– Jeg syns det har gått bra med høgskolen. Vi er blitt mange flere ansatte og studenter på disse årene, vi har fått flere studieprogrammer og enda en doktorgradsutdanning, og vi har også fått til et mye bedre tilbud i Kristiansund, sier hun.

På spørsmål om hvilke saker som har vært mest krevende å jobbe med, peker Langøy på struktursaken og høgskolens virksomhet i Kristiansund.

– Lyset utenfra var veldig sterkt i de sakene, og det var sterke politiske føringer i sakene, så jeg vil si at de to sakene var de mest krevende. Nå er det blitt stille om struktursaken, men det er fortsatt høye forventninger til høgskolen i Kristiansund, sier Langøy.

– Hvor lenge blir du sittende som kommunedirektør i Aukra?

– Til jeg blir pensjonist, tenker jeg.

– Er det noe sjanse for at du stiller som ekstern kandidat i rektorvalget ved HiMolde våren 2023?

– Nei, jeg stiller ikke som rektorkandidat. Det spørsmålet tar jeg ikke seriøst, ler Langøy.

– Hva blir de viktigste sakene du skal jobbe med i Aukra?

– Først av alt skal jeg bli kjent med min nye arbeidsplass, men det å gjøre Gossen landfast står høyt på agendaen. Ellers syns jeg Aukra bør ha som mål å slå SSBs framskriving av folketallet i kommunen og ha ambisjoner om større folkevekst. Da trenger vi arbeidsplasser og mennesker til arbeidsplassene, så det blir også en viktig oppgave framover, sier Langøy.