Riving: Her tar statsråd Ola Borten Moe grep om gravemaskinen og starter rivingen av den gamle bussholdeplassen for å bygge nytt bygg på 20 000 kvadratmeter. Foto: Anders Tøsse

Statsråden startet riving – skal bygge kunnskap

KRISTIANSUND (Panorama): Ordføreren var rørt, studentene smilte og mange var fornøyd da en glad statsråd Ola Borten Moe (Sp)  i dag inntok gravemaskinen for å starte rivingen av den gamle bussterminalen for å gi plass til Campus Kristiansund.

Av ANDERS TØSSE

20 000 kvadratmeter skal bygges og stå ferdig for Campus Kristiansund i 2024 som et prosjekt for høyere utdanning, forskning og innovasjon hvor hovedmålet er å bygge kunnskap.

Høgskolen i Molde står sentralt i utbyggingen som skal gi et nytt løft for studietilbudene i klippfiskbyen. Det blir et nært samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Jeg er rørt her jeg står, og det er en av de største dagene som ordfører, sa ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Krisiansund.

Nytt Campus: Tirsdag var mange samlet for å se på rivningen av det gamle bygget som skal gi plass til nytt Campus i Kristiansund om et par år. Foto: Anders Tøsse

For å markere offisielt at rivningen som skal gi plass til nye lokaler er i gang, ble forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe invitert.

Han tok håndfast tak i spakene på gravemaskinen og sørget for å starte rivningen av det gamle bygget.

– Han har papirer på at han kan kjøre gravemaskin, mens jeg har aldri prøvd før, sa Neergaard.

Borten Moe viste med stødig hånd at han har kjørt gravemaskin mange ganger før. Samtidig viste han stor entusiasme for det som nå skjer på Nordmøre, og ser fram til at det skal bygges kunnskap.

– Veldig glad

– Institusjonsbygging kan ikke undervurderes. Jeg er veldig, veldig glad for det som skjer her i Kristiansund, sier Ola Borten Moe til Panorama.

Han har fulgt det som skjer med utbygging av Campus Kristiansund med stor iver, og han ser for seg at dette får stor betydning i årene fremover. Samtidig er Borten Moe klar over at Møre og Romsdal kommer dårlig ut på statistikk for høyere utdanning, og at det må gjøres mer for at ungdom får ta utdannelse mest mulig lokalt.

– Regjeringen fikk i stand 500 nye studieplasser for sykepleiere, hvor en del av dem kommer hit. Jeg har før jeg ble statsråd sett at Nordmøre har dårlig tilbud på høyere utdanning, så det er viktig å utvikle flere utdanningsplasser både lokalt og regionalt, sier Borten Moe og peker på at dette er noe som spesielt er nevnt i regjeringserklæringen.

Ser på universitet-spørsmålet

Han er spesielt opptatt av at næringslivet må samarbeide med Campus Kristiansund for å vise hvilke behov de har for fremtidig kompetanse.

På spørsmål om han vil gjøre noe med kravene som er kommet fra flere høyskoler om å kunne kvalifisere seg til å bli universitet, svarer han følgende:

– Vi ser på kravene til utdanningsinstitusjonene og vil komme tilbake til dette. Nå er det ikke så mange høyskoler igjen i landet, og de må finne sin plass. Samtidig har høgskolene vært flinke til å koble seg på det lokale næringslivet, sier Borten Moe.

Studenter: Ola Borten Moe møtte studentene Joakim Gjerde (f.v.), Anne Mali Tranvik, Fredrik Sæther og Are Nikolaisen på tomta hvor det nye bygget skal reise seg. Foto: Anders Tøsse

Han møtte studenter som ser veldig frem til det som nå skjer. En av de 700 studentene i dag er Are Nikolaisen, og flere vil det bli om et par år når bygget står ferdig.

– Jeg har veldig tro på det som nå skjer, og vil gi et veldig bra tilbud til de som tar utdannelse. Selv om jeg ikke får bli med på åpningen av det nye bygget siden jeg er ferdig utdannet neste år, er jeg glad for det som nå kommer, sier Nikolaisen.

Han og andre møtte statsråden i studenthuset like ved det nye bygget som skal reises.

– Dette bør jo kalles Studentersamfunnet, for det jo det dette er, sa Borten Moe til studentene.

Størst vekst i Kristiansund

Selv om det er vekst i antall studenter også i Molde, er veksten størst i Kristiansund.

Studentene som møtte statsråden pekte på viktigheten av å ha et studietilbud lokalt, slik at de slipper å reise langt ut for å få utdannelse.

Dette er noe statsråden også sterkt ønsker, og viste til at regjeringen ønsker å utvikle utdanning der folk bor, og at målet om å utvikle hele landet også gjelder for studier.

– Her studerer noen på heltid og andre på deltid. Dette vil bli mer flytende med årene, sa rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen, under seansen i Kristiansund tirsdag.

Selve bygget som snart skal reises har sterkt preg av bærekraft, og her blir det bruk av massivt tre.

Prosjektleder: Sola skinte under den offisielle markeringen tirsdag. Her snakker statsråd Ola Borten Moe med prosjektlederen for Campus Kristiansund, Roland Mauseth. Foto: Anders Tøsse