Fra venstre: Møteleder Linda Ratheseth Grimstad (Sparebanken Møre), Eirik Aa (Nivero) og Torgeir Waterhouse (Otte) på INIT-konferansen i Bjørnsonsalen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Lokale teknologibedrifter paraderte på INIT-konferansen

Torsdag fikk over 170 deltagere på INIT Molde-konferansen i Bjørnsonsalen innsikt i arbeidet og produktene til en rekke teknologitunge bedrifter i molderegionen.

Rammen for programmet på Molde Næringsforums INIT-konferanse var i år lokal teknologiutvikling.

EUV-leder Geir Svenning ved HiMolde satt i programkomiteen for konferansen sammen med Eirik Aa (Nivero), Marianne Hjelset (Axbit) og Frank Iversen (Kontorvarehuset).

Ainhoa O. Martin i programvareselskapet Nivero fortalte om user experiense design (UX design). Foto: Arild Waagbø
Daglig leder Even Bringsdal i Createview fortalte om selskapets produkter for overvåking av oppdrettsfisk. Han sa at selskapets teknologi bidrar til økt lønnsomhet og bedret fiskevelferd i oppdrettsindustrien. I Norge dør rundt 50 millioner fisk i året før de skal slaktes. Foto: Arild Waagbø
Endre Nisja i Shell fortalte om selskapets suksess med å bruke en digital tvilling for å optimalisere driften av gassanlegget ved Nyhamna. Nisja sa at kostnadene knyttet til anskaffelse av tvillingen var tjent inn ni måneder etter at tvillingen ble tatt i bruk. Shell har nå anskaffet digitale tvillinger til en rekke produksjonsanlegg verden over. Foto: Arild Waagbø
Daglig leder Frode Erlandsen i RIR fortalte om hvordan teknologi kan benyttes til å gi folk mer kunnskap om sitt eget avfall. Foto: Arild Waagbø
Jon Åge Stakvik-Løvås i Salmon Evolution fortalte om den nye teknologien som tas i bruk i selskapets satsing på lakseoppdrett på land. Foto: Arild Waagbø
Daglig leder Roy Gurskevik i programvareselskapet Axbit siterte den ferske rapporten «Norge i morgen» fra konsulentselskapet McKinsey & Company som peker på ti næringer med stort poentsiale for verdiskaping fremover, og sa at flertallet av de ti næringene passer som hånd i hanske med profilen til næringslivet i Møre og Romsdal. Foto: Arild Waagbø
Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde, fortalte høgskolens satsing på IT og digitalisering. Han pekte på at DH Molde helt fra starten i 1969 har tilbudt IT-utdanning. Den gangen ble IT kalt EDB. Foto: Arild Waagbø