Professor Steinar Krisoffersen er rektor ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Skal vurdere reglene for å bli universitet

Rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde er med i den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som skal vurdere kriteriene for å bli universitet.

– De siste tjue åra har universitetslandskapet forandret seg mye, både i Norge og internasjonalt, uten at det har skjedd noen endringer i det norske systemet for akkreditering. Derfor er det på tide med en gjennomgang for å se om dagens system er unødvendig byråkratisk og om det er for rigide krav for å bli og forbli universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

I dag kreves det fire doktorgradsprogrammer for å bli universitet i Norge, mens det bare kreves ett doktorgradsprogram  for å bli medlem av den europeiske universitetsorganisasjonen EUA (European University Association). Ekspertgruppas rapport vil være et ledd i lovarbeidet som skal lede til et forslag til en ny universitets- og høyskolelov, som Kunnskapsdepartementet vil legge fram i 2023.

Kristoffersen har tidligere sagt at han mener de særnorske reglene for å bli universitet bør endres.

Her er hele ekspertgruppen:

Leder Ingvild Marheim Larsen (Universitetet i Sørøst-Norge), Kathrine Skretting (Høgskolen i Innlandet), Steinar Kristoffersen (Høgskolen i Molde), Vidar Haanes (MF vitenskapelig høyskole), Gro Bjørnerud Mo (Universitetet i Oslo), Peter Maassen (Universitetet i Oslo), Staffan Edén (Gøteborgs Universitet) og Madeleine Sjøbrend (NMBU).