Befaring: Prosjektleder Roland Mauseth (f.v.) viser fram tomten til nye Campus Kristiansund til biskop Ingeborg Midttømme, prost Sindre Kulø, sokneprest Tormod Sikkeland og Jan Erik Brakstad fra bispedømmet. Foto: Anders Tøsse

Kirka vil ansette studentprest for Campus Kristiansund

KRISTIANSUD (Panorama): Under en bispevisitas i Kristiansund onsdag møtte biskopen og kirkens stab ledere i Campus Kristiansund. Her kom det frem at det er lagt inn midler for en studentprest både for Kristiansund og Molde.

Av ANDERS TØSSE

Rundt 700 studenter er på plass i Kristiansund, og innen Campus er ferdig om et par år kan det rundes 1000 studenter. Derfor var det naturlig for biskop Ingeborg Midttømme under bispevisitasen i byen denne uka å høre nærmere om planene.

– Når byggingen starter i sommer er det sendt forslag til arkitektene om å få til et stillerom eller lignende for at studenter kan søke ro, og eventuelt bruke dette til samtaler med en prest eller andre, sa prosjektleder for Campus Kristiansund, Roland Mauseth.

Gave: Biskop Ingeborg Midttømme fikk overrakt kopp, av prosjektleder Roland Mauseth og Trine Korsnes Nilsen fra Høgskolesenteret. Foto: Anders Tøsse

Han ble lyttet andektig til av både biskop og andre fra Kristiansund menighet, som fikk høre om planene. Samtidig kunne de komme med en nyhet.

– Nå har bispedømmerådet nylig besluttet å ansette en studentprest i halv stilling som skal veksle mellom å betjene Molde og Kristiansund. Pengene er der, så nå er det bare å starte prosessen med utlysning, sa prost Sindre Kulø.

Beredskap

Han forklarte om sin interesse for planene om studietilbud i Kristiansund, og sa at kirken i lang tid har vært aktivt ute hos folket med sykehusprest og deltakelse i livets mange faser.

– Mange studenter er i en ny fase i livet, noen flytter til et helt annet sted og de kan oppleve ting som kan bli vanskelig. Dersom det skjer dramatiske hendelser, er det viktig at noen kan være der for å støtte opp, sa Kulø.

Han pekte på at en studentprest har god kompetanse til å hjelpe folk i ulike situasjoner, også om de har en annen tro enn kirkens.

– Beredskap har vi god kompetanse på om det skjer tragiske hendelser, påpekte Kulø, og viste til at kirken har tilbud til studenter.

Ikke føle seg alene

Annenhver uke arrangerer kirken studentmiddager, og det legges opp til at kirkens mange rom kan brukes til ulike aktiviteter.

– Det er kort vei fra Campus opp til kirken, så det er muligheter for å bruke rommene. Samtidig er det fint å ha rom tilgjengelig på Campus også, sa Kulø.

Biskopen viste til at mange i den norske befolkningen er medlemmer i kirken, så det er relevant å tilby å hjelpe studentene.

– Kirken ønsker å være med på å berge studenter som har ting å slite med, slik at ingen går til grunne, sa Ingeborg Midttømme.

– Det er viktig at studentene ikke føler seg alene og har noen å snakke ut med om sine problemer, sa Roland Mauseth.

Studenthuset: Trine Korsnes Nilsen som har ansvar for studenthuset fortalte om tilbudet til studentene til biskop Ingeborg Midttømme og prost Sindre Kulø. Foto: Anders Tøsse

Etikk

Foruten å vise frem tomten for Campus, ble det et besøk på Studenthuset hvor Trine Korsnes Nilsen legger til rette for at studentene skal trives.

– Hit kommer det studenter som jevnlig har ting på hjertet som berører deres liv. Jeg prøver å hjelpe litt og blir litt som en mor for dem. Med studentprest kunne jeg ha henvist de som har problemer, sa Nilsen.

Biskopen var begeistret for at første trinn av Campus som nå skal reises har høyt fokus på klima, og samtidig var hun glad for at det i flere studietilbud er etikk som et naturlig innslag.

– 80 prosent av studentene vil bo i sentrum, opplyste Nilsen, som dermed gledet biskopen som er opptatt av klimaspørsmålet og at det er viktig å legge til rette for god kommunikasjon uten biler.

Mat: Studenter i Kristiansund får annenhver onsdag tilbud om å spise middag i Kirkelandet kirke og koser seg her sammen med folk fra menigheten og biskopen. Foto: Anders Tøsse

Under studentmiddagen i kirken var det positive tanker om tilbudet til unge som studerer i byen.

– Det er kjekt å møte andre og utvide den sosiale kretsen rundt skolen siden jeg pendler fra Aure og bor på hybel, sier Emma Strand Haltbakk.

– Her er det så koselige voksne som vi kan møtes, samtidig som vi får servert mat, sier Emma Strand Haltbakk fra Smøla.