Tassew Dufera Tolcha svarer førsteopponenten, professor Anne Graham fra Westminister University i England. Foto: Arild Waagbø

Forsvarte doktorgrad om afrikanske lands luftfart

Tassew Dufera Tolcha (34) forsvarte i dag sitt doktorgradsarbeid om luftfart i afrikanske land i Frisch auditorium på Molde campus.

Tolcha, som er fra Addis Abeba i Etiopia, har skrevet en doktorgradsavhandling i logistikk med tittelen «Essays on air transport and economic development: Cases from African countries».

I fem vitenskapelige artikler tar han for seg dynamikken i luftfartsmarkedet i afrikanske land og hvordan denne er knyttet til økonomisk utvikling. Han har også sett på virkningen av koronapandemien på afrikansk luftfart.

Professor Svein Bråthen (HiMolde) var hovedveilder for Tolcha underveis i doktorgradsutdanningen, mens professor Johan Holmgren (HiMolde) var Tolchas biveileder.

Tassew Dufera Tolcha prøveforeleste om statens rolle som eier av flyselskaper. Foto: Arild Waagbø
Professor Tobias Andersson Granberg fra Linköpings universitet og professor Harald Martin Hjelle (bak) fra Høgskolen i Molde satt i komiteen for Tolcha. Anne Graham (ikke på bildet) fra Westminister University i England var førsteopponent. Foto: Arild Waagbø
Andreopponent Tobias Andersson Granberg fra Linköpings universitet i aksjon i Frisch auditorum i dag. Foto: Arild Waagbø
Gratulerer! Tassew Dufera Tolcha (t.h.) ble gratulert av veiledere, ansatte, doktorgradsstudenter, familie og venner etter disputasen. På bildet ses fra venstre Johan Holmgren (biveildeder), Jeanette Varpen Unhjem, Judith Molka-Danielen, Dag Erik Berg og Svein Bråthen (hovedveileder). Foto: Arild Waagbø