Harald M. Hjelle syns det er viktig at vi blir mer bevisst på hvor mye vi bidrar til klimautslipp ved å kjøpe klær fra land i Sørøst-Asia og Øst-Europa. Foto: Andrea Strand Barkve

Klimaregnskapet for reisen til den nye buksa di

Tirsdag holdt professoren Harald Martin Hjelle et foredrag om hvordan klærne vi bestiller bidrar til klimautslipp. Foredraget ble holdt på Storyville på Plassen kulturhus i Molde sentrum, og det var gratis inngang for alle.

Av ANDREA STRAND BARKVE

Harald Martin Hjelle er professor i transportøkonomi, og forsker på transport og miljø blant annet ved å sammenligne miljøegenskapene til alternative former for transport. Foredraget handlet om hvordan det vi kjøper av klær er med på å bidra til større klimautslipp, og at det spiller en viktig rolle om hvordan klærne fraktes fra land i Sørøst-Asia og land i Øst-Europa. Klærne fraktes da enten til sjøs, i lufta, på skinner eller på motorveier.

Det dukket opp både studenter og andre til foredraget med gratis inngang. Foto: Andrea Strand Barkve

Harald M. Hjelle ble spurt hvorfor en mer klimavennlig løsning ikke er tilgjengelig når man skal bestille klær på nett, og han svarte:

– En grunn til det, kan være fordi folk ikke spør om det og at man ikke tenker over det. Det hadde derfor hjulpet med større kundebevissthet.

Han fortsatte:

– Vi er kommet på vei med mindre klimautslipp, men det er fortsatt mye vi kan gjøre. Det er derfor viktig at vi blir mer bevisst over hvor klærne produseres og hvordan de transportere».

Se Hjelles presentasjon i PDF-format!

Etter foredraget gikk en gruppe med studenter frem til Harald M. Hjelle og stilte spørsmål. De sa de at de også syntes det er viktig at vi blir mer bevisste på hvor mye et klesplagg er med på å bidra til klimautslipp.

Studenter fulgte med på et spennende foredrag. Foto: Andrea Strand Barkve