Ole Henrik Magga hodt foredrag i auditoriet på Krona på Romsdalsmuseet om viktige hendelser i norske samer historie. Foto: Arild Waagbø

Magga hedret kong Olav for hans støtte til samene

– Det var veldig sterkt at kong Olav kom og åpnet Sametinget, sa urfolksleder og språkprofessor Ole Henrik Magga (75) da han fredag holdt foredrag på Krona i Molde.

Magga, som var Sametingets første president da det åpnet i 1989, sa at kongeinstitusjonen alltid har vært viktig for norske samer. Han pekte også på at kritikken mot det samiske flagget stilnet etter at kong Olav kom til Karasjok og talte da det norske sameparlamentet ble åpnet.

Magga, som foredro med lun humor, sa at da han senere møtte kong Olav, ba kongen ham om å hilse hjem til sin mor. Det gjorde Magga.

– Da jeg overbrakte hilsningen fra kongen, kunne jeg se en tåre på kinnet hennes, sa Magga.

Ole Henrik Magga trakk fullt hus – cirka 90 tilhørere, da han holdt gjesteforelesning på Krona. Mange interesserte slapp dessverre ikke inn. Foto: Arild Waagbø

Det er cirka 80 000-100 000 samer i verden i dag, ifølge Magga.

– Det er som med en reinsflokk, det er vanskelig å telle, tilføyde Magga med et smil.

Han dementerte også på sitt vis at samer kan utøve trolldomskunst, såkalt ganding eller ganning. Magga sa at samer ikke er annerledes enn folk flest, verken snillere eller slemmere.

– Mange samer har sikkert latt som de kan kan ganne for å skremme i vanskelige og konfliktfylte situasjoner, sa Magga.

Samer i molderegionen har lånt ut håndverksprodukter som kan ses på Romsdalsmuseet. Foto: Arild Waagbø

Magga pekte ellers på Samrettsutvalget (1980-84) med Carsten Smith og lovfestet rett til språkopplæring som viktige milepæler for samene. Magga er også medlem av Finnmarkskommisjonen, som har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

– Aktivister, javisst er vi aktivister. Vi er blitt utskjelte i Finnmark, sa Magga om reaksjonene på samenes kamp for å få innflytelse.

Han karakteriserte Fosen-saken – på sitt karakteristiske vis – som «litt trist». Reindriftsamer i Trøndelag krever at 150 vindturbiner skal rives.

– Staten prøver å omgå dommen i Høyesterett, sa Magga.

Kofte og sjal på utstilling på Romsdalsmuseet i Molde. Foto: Arild Waagbø

Magga sa på tampen av sitt foredrag at han alltid hatt stått for en ikke-voldelig linje i kampen for urfolksrettigheter.

– Om noen nevnte dynamitt, så sa jeg at det ikke skal brukes, og det skal ikke trues med det en gang – for det er ødeleggende for så mange, sa Magga.

Tro, derimot, har vært et viktig virkemiddel i Maggas kamp som samepolitiker.

– Tro er en makt som kan flytte fjell! sa Magga.

Gjesteforelesningen med Ole Henrik Magga var et samarbeid mellom Foreningen Norden, HiMolde og Romsdalsmuseet.

Arkeolog Kristoffer Dahle i Møre og Romsdal fylkeskommune holdt foredrag om spor etter samer i vårt nærområde, og fortalte blant annet om reindriftsamen Torkel Finn og hans families harde levekår i Sunndalsfjella for over 100 år siden. Foto: Arild Waagbø