Ingvild Marheim Larsen (t.v.) overrakte i dag ekspertgruppas rapport til statsråd Ola Borten Moe (Sp). Skjermdump fra regjeringen.no

Ekspertgruppe foreslår at vitenskapelige høyskoler kan bli universiteter

Det regjeringsoppnnevnte akkrediteringsutvalget foreslår at vitenskapelige høyskoler kan bli universiteter. Ekspertgruppen vil fjerne kravet om at institiusjoner skal fire doktorgradsprogrammer for å bli universitet.

Klokka 10 i dag overrakte Ingvild Marheim Larsen, som har ledet det regjeringsoppnevnte akkrediteringsutvalget, gruppas rapport til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borte Moe (Sp) på en pressekonferanse i Oslo.

Rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde er medlem i ekspertutvalget som har skrevet rapporten. Utvalget ble satt ned i mai 2022, og fikk i oppdrag å vurdere om kriteriene for akkreditering som universitet fortsatt er hensiktsmessige.

Last ned rapporten på regjeringens hjemmeside.

Utvalget foreslår blant annet at kravet til fire doktorgradsprogrammer fjernes, og at vitenskapelige høyskoler kan bli universiteter. Utvalgets rapport skal nå sendes ut på høring.

Om ekspertgruppa får gjennomslag for sine forslag, kan Høgskolen i Molde fort bli Universitetet i Molde. HiMolde er i dag vitenskapelig høyskole i logistikk, og har to doktorgradsutdanninger.

– De siste 20 årene har norsk høyere utdanning forandret seg fundamentalt. Vi har gått fra fire til ti universiteter og antallet høyskoler er nesten halvert. På samme tid har de fleste av reglene for å bli akkreditert som universitet vært uforandret. Dette er bakgrunnen for at vi nå foreslår en rekke endringer. For oss har det vært viktig å legge til rette for at vi får universiteter med ulike profiler, uten å fire på kvalitetskravene, sier Ingvild Marheim Larsen, leder av akkrediteringsutvalget, i en pressemelding fra regjeringen.