Ole Martin Kleivene, høgskolelektor i sportsledelse, ved bordtennisbordet på Molde campus. Foto: Arild Waagbø

Studenthus er bra, idrettshall er bedre

Det er vel egentlig en gladsak at det er satt av 34 millioner til nytt studenthus. Høgskolen i Molde har mye å gå på når det gjelder studentvelferd.

Av OLE MARTIN KLEIVENES, høgskolektor ved HiMolde

Som rektor Steinar sa i sin valgkamptale for noen år siden, vi må gjøre som folkehøgskolene og tenke på hele mennesket, og det å investere i tiltak som gjør hverdagen bedre for de som kommer til oss, er en nødvendighet, ikke minst dersom vi tar sikte på å vokse som skole. All honnør derfor til de som har skaffet til veie en slik anselig sum til beste for miljøet på høgskolen.

Spørsmålet er om et studenthus slik det blir beskrevet i RB nettopp, er en riktig prioritering.

Bortsett fra kontorer til de ulike studentorganisasjonene, skal huset inneholde cafe, pub og en liten scene. Alt er nok kjekt å ha, men hvorvidt det gir mest studentvelferd for pengene, er jeg ikke sikker på. Om det ikke er for sent å snu, vil jeg anbefale alle involverte å ta en ekstra kikk på hva vi allerede har, og hva studentene egentlig trenger.

For noen år siden hadde vi besøk av tidligere rektor ved Høgskolen i Sogndal. Sogndal er et lærested som i mange år har fått svært gode tilbakemeldinger når det gjelder studenttrivsel. Rektoren trakk frem tre sider ved campus som han mente bidro til fornøyde studenter. Dette var attraktive serveringssteder, godt bibliotek, og treningsfasiliteter.

Et flott bibliotek har vi, så her ligger vi greit an. Det er ikke like godt stilt med serveringssteder, så slik sett er dagens planer i tråd med anbefalingene fra Sogndal. Kantinen vår serverer smakfull mat, men har en lite innbydende utforming. Heldigvis er det planer om å gjøre noe med dette. Ut ifra skissene som er presentert, ser det ut til at en vil prøve å skape mer cafe-opplevelse der, og en ønsker også å få til servering utenom vanlig åpningstid. Da får vi noe som ligner på to cafeer på vår lille campus.

Er det behov for det, og vil de konkurrere med hverandre?

Studentpub har vi ikke dekket helt, selv om vi har Smuget. Smuget har nok ikke en helt ideell plassering og størrelse, og det hadde muligens vært en fordel med et eget lokale til dette formålet. Riktignok har det vært prøvd før her på campus, uten at det gikk så bra, men en vet aldri. Det er godt mulig det lykkes bedre denne gangen. Forhåpentligvis lykkes en ikke for bra. Det er flott om studentene tar seg en pubtur en gang iblant, men det kan nok gå utover både læring og helse, dersom det blir for mye av det gode.

Med tanke på serveringssteder, har vi altså et forbedringspotensial, men noe vil forhåpentligvis ordne seg dersom forslåtte endringer blir gjort i kantinen. Der vi er dårligst stilt er uten tvil tilrettelegging for fysisk aktivitet. Bortsett fra et knøttlite styrkerom, er det eneste vi har å skilte med av fasiliteter et bordtennisbord.

Å legge til rette for fysisk aktivitet er et slags kinderegg. Det gir ikke bare trivsel og helse (både fysisk og mental), men til og med mer læring. At fysisk aktivitet gir bedre helse, er vel de fleste innforstått med, men effekten det har på læring, er kanskje overraskende for noen, selv om en mengde studier som viser nettopp dette. Å legge til rette for øldrikking, gir sikkert mer trivsel, men jeg har mine tvil om det har samme gode effekt på helse og læring som det å legge til rette for fysisk aktivitet. Når vi gjør prioriteringer i bruk av midler til velferd, er det kanskje ikke så dumt å også ta hensyn til det vi egentlig driver på med her på bruket.

Vi vet at mange studenter ønsker å være aktive. MSI har sine tilbud som er overraskende godt besøkt, på tross av lite optimale treningstider. MSI blir naturlig nok alltid prioritert bak barneidretten med tanke på leie av hall, og må stort sett trene sist på kveldene. Det er heller ikke gitt at MSI for fremtiden vil kunne få så mye halltid som de ønsker. Kapasiteten her i byen er, i likhet med andre steder, ganske presset.

Det er nok ikke uten grunn at mange av de studiestedene vi ønsker å sammenligne oss med, kan tilby studentene egne, gode, treningsfasiliteter, hvor en enten kan trene på egenhånd, eller i regi av studentidretten. NMBU på Ås bygde nettopp sin andre idrettshall, for, som tidligere direktør for SiÅs, Einride Berg sier i et intervju på NMBUs nettsider, var nytt idrettsbygg helt nødvendig for studentvelferden. Velferdstinget ved NTNU i Trondheim krevde i 2022 en dobling av antall idrettshaller for studentene sine, så det er ikke bare på Ås en liker å være aktiv. Det er all grunn til å tro at våre studenter også kunne tenkt seg bedre fasiliteter. Dessverre kan ikke høgskolen i Molde en gang utvide med et ekstra bordtennisbord. Vi har ikke plass.

Det er satt av 34 millioner til studenthus. En idrettshall har kvadratmeterpris på ca. 30 000, og med en standard hallflate på 23 x 44 meter, kommer en langt med disse pengene.

Et studenthus er vel og bra, men jeg frykter at det å bruke 34 millioner på det, vil ødelegge alle økonomiske muligheter for å skape et tilbud, jeg mener vil kunne gagne HiMolde i mye større grad. Om det er tilfellet, håper jeg dere som bestemmer over dette, tenker dere om en gang til.