Volda-rektor Johann Roppen (t.v.) stiller som kandidat til å bli rektor ved Høgskolen i Molde. Her ses han på et arkivfoto sammen med daværende HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter. Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono

Volda-rektor stiller til rektorvalg i Molde

MOLDE/OSLO (Panorama/Khrono): Rektorvalget ved Høgskolen i Molde har tre kandidater. En av dem er ekstern og er for tiden rektor ved Høgskulen i Volda.

Av EVA TØNNESSEN, TOVE LIE og ARILD WAAGBØ

Avtroppende rektor ved Høgskolen i Volda, Johann Roppen, utfordrer sittende rektor Steinar Kristoffersen i rektorvalget ved Høgskolen i Molde. Foto: Øystein Torheim

Det tilhører sjeldenhetene i Norge at eksterne kandidater stiller til valg for å bli rektor ved et av landets høgskoler eller universiteter. Men nå skjer det.

Sittende rektor ved Høgskulen i Volda, medieprofessor Johann Roppen, har meldt sitt kandidatur for å bli valgt til rektor ved Høgskolen i Molde. Det bekrefter valgstyret til Khrono.

— Det er ikke så ofte en valgt rektor ett sted stiller til valg som rektor ved en annen høgskole eller universitet. Hva tenker du om det?

— Jeg har jo vært tydelig på at jeg mener man bør ha valgt rektor, og at det hadde vært bra også med eksterne kandidater, men det kan være vanskelig å få til i praksis. Sånn sett er det at jeg stiller et bidrag til akkurat det, sier Roppen ti Khrono.

Roppen er ferdig med sitt åremål som rektor i Volda 31. juli i år. Nåværende rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen, har sittet som rektor i seks år, etter at den forrige rektoren Hallgeir Gammelsæter trakk seg fra vervet to år før tiden.

Kristoffersen stiller også til valg, som han tidligere har annonsert.

— Ja, jeg har sagt at jeg vil stille, og er svært motivert for å fortsette. Nominasjonskomiteen skal offentliggjøre sine forslag i ettermiddag, er jeg blitt fortalt. Det blir spennende, skriver Kristoffersen i en sms til Khrono.

Siste frist var 17. mars

Nominasjonskomiteen ved Høgskolen i Molde har jobbet med å finne rektorkandidater siden årsskiftet, og fredag 17. mars var siste frist for å melde sitt kandidatur.

Den siste kandidaten til å bekle den øverste vitenskapelig stillingen ved høgskolen er intern, førsteamanuensis Elin Mordal. Mordal er i utgangspunktet utdannet sykepleier og jordmor, og har i tillegg en master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse.

Førsteamanuensis Kjell Marius Herskerdal var også kandidat, men har trukket seg. Han begrunner det i en e-post til Khrono med at han er fornøyd med de kandidatene som nå finnes.

Også til prorektor blir det reelt valg. Her stiller Svein Bråthen og Jeanette Varpen Unhjem.

— Den mest interessante jobben

— Hvorfor vil du blir rektor i Molde?

— Det er akkurat nå den mest interessante jobben i kompetansesammenheng i Møre og Romsdal. Molde en veldig spennende høgskole. De har drevet med doktorgradsutdanning i 20 års tid og har jo vært pionerer her, og i forkant av hva vi i Volda har klart, svarer Roppen.

Han legger til at høgskolene i Volda og Molde har samarbeidet over lang tid, og han har gjennom dette blitt godt kjent med høgskolen og en del av de ansatte.

— Du stiller opp mot sittende rektor, noen tanker om det?

— Vi har alle godt av konkurranse, kort og greit, svarer Roppen.

— Kan vi forvente en sammenslåing av de to høgskolene i løpet av de neste fire årene hvis du blir valgt?

— Høgskolen i Molde har jo hatt andre svar i den saken enn Høgskulen i Volda. Jeg tror ikke man i Molde vil tilbake til den usikkerheten man har hatt rundt dette tidligere. Samtidig vil man nok i kjølvannet av akkrediteringsutvalget måtte diskutere dette i ny strategi for Høgskolen i Molde. Dette blir noe den nye ledelsen må jobbe med sammen med ansatte og studenter, sier Roppen.

Han understreker at en viktig motivasjon for ham til å stille som rektor i 2014 var at han hadde tro på en selvstendighetslinje for høgskoler, og at han har ikke forlatt dette standpunktet for Voldas del, samtidig som han har respekt for Moldes historikk på disse spørsmålene.

— Bra med flere kandidater

Førsteamanuensis Elin Mordal forteller at utgangspunktet for at hun stiller er at hun ble utfordret på dette.

Elin Mordal, rektorkandidat ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild Waagbø

— Jeg har ikke hatt en rektor i magen, det har vært en prosess for meg, der jeg nå nylig har landet at jeg vil stille til valg, sier Mordal til Khrono.

Hun trekker fram at Høgskolen i Molde har en viktig og sentral posisjon, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

— Å være rektor for en slik institusjon vil både være utfordrende og interessant, og jeg tror jeg har mye å tilføre høgskolen som rektor, sier Mordal.

Selv synes hun det er flott at det blir flere kandidater til jobben.

— Det blir vanskelig å forsvare ordningen med valgt rektor, hvis man bare har en kandidat, slik det har vært tilfelle ved en rekke rektorvalg landet rundt den siste tiden, legger Mordal vekt på.

— Du stiller opp mot sittende rektor, noen tanker om det?

— Jeg tenker at hvis sittende rektor blir valgt, vil høgskolen ha hatt samme leder i ti år når han er ferdig. Jeg tenker det er flott at de ansatte får anledning til å reflektere over det, og mulighet til å gjøre et annet valg, sier Mordal.

Høgskolen i Molde hadde kvinnelige rektor for 12 år siden, Solfrid Vatne. Hun var den første kvinnelige rektoren ved høgskolen.

Roppen har åtte rektorår i Volda

Professor Johann Roppen har de siste åtte årene vært valgt rektor og styreleder ved Høgskulen i Volda. Høgskolene i Volda og Molde har lenge samarbeidet tett.

Under den store strukturreformen som daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) satte i gang, jobbet daværende rektor i Molde, Hallgeir Gammelsæter og Roppen sammen mot de store fusjonene i kunnskapssektoren. De ønsket blant annet å få til en løsere allianse og form for samarbeid, helt til statsråden satte ned foten for en slik modell.

Sjelden overgang når man er rektor

Så langt Khrono kjenner til, er ikke styret ved Høgskulen i Volda orientert om at sittende rektor og styreleder skal ut i valgkamp hos en konkurrerende høgskole.

Volda valgte ny rektor i desember 2022. Odd Helge Mjellem Tonheim, var eneste kandidat, og skal være rektor fra 1.1. august 2023, til 31. juli 2027.

Khrono kjenner heller ikke til lignende tilfeller der en sittende rektor har stilt til valg hos en annen høgskole i Norge.

Når det gjelder ansatte rektorer, skapte det mye oppmerksomhet da avtroppende rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, flere ganger søkte nye rektorjobber ved konkurrerende universiteter mens han var avtroppende i Bergen.

Olsen gikk til slutt av som rektor et halvt år før tiden etter at han ble ansatt som ny rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Det skapte også oppsikt at tidligere OsloMet-rektor Curt Rice ble ansatt som rektor ved NMBU før åremålet hans var over ved OsloMet. Her konstituerte man midlertidig rektor inntil ny rektor, Christen Krogh ble ansatt.

Valg og debatt

Leder av nominasjonskomiteen i Molde, Lars Magnus Hvattum, forteller til Khrono at det blir arrangert debattmøte mellom kandidatene onsdag 29. mars.

Valget gjennomføres 18. og 19. april, for rektor/prorektor og 2.-3. mai for øvrige styremedlemmer.

Det skal gjennomføres valg av rektor, prorektor og styremedlemmer — to øvrige ansatte fra undervisnings- og forskerstillinger, ett medlem fra teknisk og administrativt ansatte og to medlemmer fra studentene. Studentene sitter i ett år om gangen, de andre velges for fir år, fra 1. august 2023 til 2027.

I tråd med høgskolens tidligere praksis blir valgt prorektor styrets nestleder og får en av FoU-plassene i styret, het det i styrepapirer i desember.

Her er alle kandidatene til valget ved HiMolde:

Rektor og prorektorvalg

Kandidater til rektor:

 • Steinar Kristoffersen
 • Elin Mordal
 • Johann Roppen (ekstern)

Kandidater til prorektor:

 • Svein Bråthen
 • Jeanette Varpen Unhjem

Valg til høyskolestyret

Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Liv Bachmann
 • Svein Bråthen
 • Trude Fløystad Eines
 • Knut Peder Heen
 • Harald Martin Hjelle
 • Judith Ann Molka-Danielsen
 • Anne Marie Mork Rokstad
 • Solveig Straume
 • Ragnhild Sættem

Ansatte i teknisk og administrative stillinger:

 • Signe Bugge
 • May Christin Engeli
 • Idun Krøvel
 • Øystein Nerland
 • Tove Orheim
 • Jens Petter Straumsheim

Studenter:

 • Wårinn Nilsen
 • Pål Henning Ilstad
 • Tommy Andre Berg Strand