Førsteamanuensis Elin Mordal er kandidat i rektorvalget ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Kjære studenter, bruk stemmeretten!

I dag er det rektorvalg, og du som student kan være med å bestemme hvordan Høgskolen i Molde skal utvikles i en tid med unike muligheter og store samfunnsutfordringer.

Av ELIN MORDAL, førsteamanuensis

Jeg har vært ansatt her siden 2008, og kjenner høgskolen godt ut fra mange ulike roller og funksjoner, og tror på at et godt studentmiljø er avgjørende for læring.

Jeg stiller til valg som rektor fordi jeg ønsker å jobbe sammen med dere for å skape et enda bedre studietilbud der kunnskapen skal være både relevant og holdbar. En utdanning fra Høgskolen i Molde skal gi dere en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet.

For å få til dette vil jeg legge vekt på:

  • kvalitet i utdanning
  • variert, relevant og forskningsbasert undervisning
  • studentmedvirkning og transparente beslutningsprosesser
  • tett samarbeid med arbeidslivet
  • studentvelferd

For å få til dette trenger jeg deres støtte og tillit.

Som studenter har dere unike erfaringer og perspektiver som er viktige å ta med inn i beslutningsprosessene. Dette er noe jeg vil vektlegge. Derfor er det avgjørende at dere bruker stemmeretten i dag.

Husk, dere er framtidens problemløsere. Ved å stemme og engasjere dere, er dere med å påvirke utviklingen av Høgskolen i Molde.