Fra venstre: Eli Natvik, Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Bente Martinsen, Johanne Alteren og Annelise Norlyk holdt innlegg på seminaret. Foto: Jan Ragnvald Eide

35 forskere deltok på helsefaglig fenomenologi-seminar på Molde campus

Nordisk nettverk for fenomenologisk helsefaglig forskning holdt seminar på Molde campus 18. og 19. april i år.

Av HILDEGUNN SUNDAL, INGEBORG ULVUND, AUD ORØY og JOHANNE ALTEREN

Forskningsgruppa Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv (fenomenologigruppa) arrangerte et forskningsseminar i Nordisk nettverk for fenomenologisk helsefaglig forskning 18. og 19. april 2023 ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse og sosialfag.

Seminaret hadde 35 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark.

Temaer på forskningsseminaret:

Et tilbakeblikk for å se fremover: Fenomenologisk sykepleieforskning i historisk perspektiv ved professor Annelise Norlyk. Her ble det blant annet vektlagt kritikk mot fenomenologisk forskning og motsvar mot kritikken.

Fenomenologiens rolle i vitenskap og forskning, og den fenomenologiske forskningens evidensspråk ved professor Karin Dahlberg.

Med utgangspunkt i artikler av filosof Anthony Vincent Fernandez: Nye og bedre måter å bruke fenomenologi i helsefaglig forsking? En lesing av resultat fra tverrfaglig forsking fra filosofisk hold ved førsteamanuensis Eli Natvik. Det ble kombinert med en workshop.

Den åpne grensens spørsmål ved filosof og idehistoriker Helena Dahlberg.

Læringsprosessen i et fronesisk perspektiv; en bevegelse innenfor ulike kunnskapsformer ved professor Johanne Alteren.

Avslutning og planlegging av nettverksmøte i 2024. Diskusjon om nettverkets fremtid, tema og sted ved professor Annelise Norlyk. Århus Universitet i Danmark står for arrangementet i
2024.

Seminardeltakere fra Norge, Sverige og Danmark samlet på Molde campus. Foto: Jan Ragnvald Eide

Nordisk nettverk for fenomenologisk helsefaglig forskning er et nettverk som ble tatt initiativ til og startet i 2010 av professor Eva Gjengedal, som den gang var leder av fenomenologigruppa i Molde. Hensikten var å samle forskere som utfører fenomenologisk forskning for å synliggjøre mangfoldet av ulike retninger innenfor fenomenologisk forskning og samtidig få frem det som er felles.

Oppstarten fant sted ved Høgskolen i Molde. Seminaret har vært arrangert hvert år frem til perioden 2020-2022 (koronapause) i Norge, Sverige og Danmark. Og nå, i 2023, ved Høgskolen i Molde. Det er tredje gang det arrangeres her.

Samarbeidet i nettverket har blant annet bidratt til antologien med tittelen «Fenomenologi i praktikene: fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv» (red. Helena Dahlberg, Sidsel Ellingsen, Bente Martinsen og Susanne Rosberg). I tillegg har medlemmer av nettverket deltatt på den årlige konferansen «International Human Science Research Conference» (IHSRC).

Arrangører for seminaret var Hildegunn Sundal (leder), Ingeborg Ulvund, Aud Orøy og Johanne Alteren.