Jusstudentene (f.h.) Christina Emebet Fylling (19), Lea-Louise Ystmark (19), Karen Grytskog Skralthaug (20), Daniel Alexander Auren (21) og Maya Moen Bugge (20) måtte være kreative for å løse noen av rebusoppgaven. Her fikk de i oppdrag å lage en «statue» av «en kriminell i aksjon» med flest mulig medlemmer av gruppa. Foto: Andrea Strand Barkve.

Nye vennskap og kreativitet på rebusløp for studenter

Tirsdag gikk et  rebusløp for førsteårsstudenter i rettsvitenskap og i sykepleie. Rundt 80 studeter deltok.

Av ANDREA STRAND BARKVE 

Seniorrådgiver Rolf Magnus Orø og Tonje Sollid, som er høgskolelektor for bachelorprogrammet i sykepleie, satte i gang årets rebusløp for førsteårsstudentene i rettsvitenskap og sykepleie. Foto: Andrea Strand Barkve.

Studentene var blide og fornøyde med rebusløpet og oppgaven de fikk tildelt og sola skinte. Etter rebusløpet ventet studentsamskipnaden med mat og drikke til studentene på Romsdalsmuseet.

Seniorrådgiver Rolf Magnus Orø hadde hatt idéen om et slikt rebusløp i mange år og i fjor inngikk han et samarbeid med høgskolelektoren Tonje Sollid for å få det i gang. Tonje Sollid er høgskolelektor for 2. året i bachelorprogrammet for sykepleie. I fjor var det kun sykepleierstudentene i Molde som deltok, men det ville de endre på i år. Rebusløpet ble arrangert parallelt i Molde og i Kristiansund.

Hensikten bak dette rebusløpet, var at studentene skulle få en forsmak på de ulike fagene de skulle ha, få muligheten til å bli kjent med de ansatte og ikke mist å bli kjent med hverandre.

— Dette er et ledd i å skape gode relasjoner i kullet som skal gå sammen i tre år, bidra til at studentene får en trygg og god studiehverdag, forebygge mot ensomhet og utenforskap og bidra til et godt læringsmiljø, sa Tonje Sollid.

Rebusløpet er også fint for de som er nye i Molde, fordi de da får muligheten til å bli kjent i byen og hvilke tilbud Molde har å by på.

Dagen før rebusløpet fikk studentene et «kræsj-kurs», der de fikk en introduksjon til de ulike emnene de skulle ha til på høsten, de fikk treffe de emneansvarlige og andre ansatte. Hovedmålet med dette «kræsj-kurset», var at studentene skulle få en liten teaser til hva de hadde i vente.

Før rebusløpet startet, ble studentene delt inn i grupper på fire til fem personer. Deretter måtte studentene laste ned en app som heter POPLAR. Når studentene befant seg innenfor et område ville det dukke opp et spørsmål i appen som studentene måtte besvare før de kunne gå videre.

Spørsmålene var lagt opp til å ha faglig innhold i tillegg til at de ville handle om å bli kjent med Molde by og det den har å by på. På noen av postene befant det seg ansatte og de sto der for at studentene kunne bli bedre kjent med dem.

Tonje Sollid fulgte med på studentene mens de jobbet seg gjennom rebusløpet. Foto: Andrea Strand Barkve.
Odd-Anders Bøyum-Folkeseth, Georg Inge Iversen Panzer og Kari Larna Hegdal er tre av foreleserne studentene i rettsvitenskap kommer til å ha i løpet av bacheloren og de syntes det var morsomt å kunne delta på de nye studentenes rebusløp. Foto: Andrea Strand Barkve.
Nede i sentrum fikk studentene i oppdrag å gjennomføre hjerte- og lungeredning, mens først viste ferdigutdannede sykepleier de nye studentene hvordan det skulle gjøres og studentene fulgte nøye med. Foto: Andrea Strand Barkve.
Her ser man tre kreative sykepleiestudenter som skulle lage en statue og her valgte de å iscenesette hjerte- og lungeredning. Foto: Andrea Strand Barkve
Jusstudentene (f.h.) Christina Emebet Fylling (19), Lea-Louise Ystmark (19), Karen Grytskog Skralthaug (20), Daniel Alexander Auren (21) og Maya Moen Bugge (20) måtte være kreative for å løse noen av rebusoppgaven. Her fikk de i oppdrag å lage en «statue» av «en kriminell i aksjon» med flest mulig medlemmer av gruppa. Foto: Andrea Strand Barkve.
På denne posten skulle jusstudentene ta et gruppebilde med Moldes ordfører Torgeir Dahl. Foto: Andrea Strand Barkve.

Høgskolen  samarbeidet med flere ulike institusjoner rundt om i Molde og blant dem var Moldebadet, Teateret vårt, ordføreren, Molde sentrum, MFK, Molde kirke og Romsdalsmuseet. I tillegg sørget SiMolde for at studentene fikk gratis mat og drikke da de var ferdig med rebusløpet.

På denne posten skulle sykepleierstudentene ta pulsen på ordføreren i Molde, Torgeir Dahl. Foto: Andrea Strand Barkve.