Her er høstens nye sykepleiestudenter på Molde campus, med faglærerne Kristin Skei og Ole Kristian Brones Berg til høyre - i Haavelmo auditorium i dag. Foto: Arild Waagbø

Har 127 studieplasser — her er de 42 som møtte

Hele 117 studieplasser i sykepleie står tomme ved HiMoldes studiesteder i Molde og Kristiansund. Totalt er det 187 studieplasser, men bare 70 studenter har møtt opp til studiestart.

Det meldte NRK torsdag.

I Molde har 42 studenter møtt opp, her er det 127 studieplasser. I Kristiansund, der det er 60 studieplasser, har 28 studenter møtt opp.

Søkertallene til sykepleie er nå lave over hele landet.

– De sykepleiestudentene vi har skal iallfall få et tipp-topp tilbud fra oss, lover rektor Elin Mordal ved HiMolde.

41 ferske studenter som vil bli sykepleiere! Høgskolelektor Kristin Skei (t.v.) er emneansvarlig for klassen i grunnleggende sykepleie, mens førsteamanuensis Ole Kristian Brones Berg er emneansvarlig for anatomi, fysiologi og biokjemi og mikrobiologi. Foto: Arild Waagbø

Mordal sier at de lave søkertallene til bachelorutdanningen i sykepleie er utfordrende. Høgskolen vil få  mindre inntekter knyttet til studiepoeng-produksjon på studieprogrammet, på sikt kan også grunnfinansieringen til studiet i verste fall bli redusert.

– Men konsekvensen er nok størst for samfunnet, om vi ikke klarer å utdanne tilstrekkelig med sykepleiere. Vi skal gjør vår del for å nå det målet, men vi trenger draghjelp fra kommuner og helseforetak, sier Mordal.

Hun tror det er flere årsaker til at færre vil bli sykepleiere:

– Noe har med trender blant de unge å gjøre, og noe har med vilkår å gjøre, som lønn, arbeidstid, og turnus. Yrket har kanskje blitt omtalt med flere minuser som fortegn enn plusser. I tillegg er det færre unge i årskullene nå enn før.

Førsteamanuensis Elin Mordal er rektor ved Høgskolen i Molde. Foto; Arild Waagbø

Fylkesleder Trine Sevaldsen i Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal sier situasjonen er alvorlig for Høgskolen i Molde, melder Romsdals Budstikke, som siterer NRK:

– Det gir grunn til bekymring for de som rekrutterer sjukepleiere fra denne utdanningen, altså Nordmøre og Romsdal. Hvis vi ikke greier å bryte denne trenden, bil det bli færre sjukepleiere som rekrutteres og utdannes her lokalt. Det er særlig bekymringsfullt når vi vet at gjennomsnittsalderen på sjukepleiere i Møre og Romsdal er høg. 40 prosent av våre yrkesaktive sjukepleiere er over 45 år.