Professor Svein Bråthen (midt i bildet) fikk onsdag gjennomslag for et forslag om høgskolestyret heretter skal starte sine møter med å få oppdaterte nøkkeltall fra høgskolens kjernevirksomheter. Foto: Arild Waagbø

Innfører fast rapportering av nøkkeltall i høgskolestyret

Rektoratet og administrasjonen ved HiMolde skal lage en oversikt over nøkkeltall fra høgskolens virksomhet som skal presenteres ved starten av høgskolestyrets møter.

Det er klart etter møtet i høgskolestyret onsdag. Det var prorektor, professor Svein Bråthen, som lanserte forslaget på styremøtet. Han fikk også gjennomslag for forslaget da det ble tatt opp til behandling under dagsordenpunktet «Eventuelt».

VIDEO: Se video fra møtet i høgskolestyret.

Bråthen sa i sitt innlegg at f. eks. medieoppslag, formidlingsaktiviteter, vitenskapelige publiseringer, sykefravær og tilgang på eksternt finansierte prosjekter er nøkkeltall som sier noe om høgskolens kjernevirksomheter, og som kan oppdatere styremedlemmene om hva som har skjedd siden siste møte.

Pål Farstad støttet forslaget, og sa han hadde sans for en kort innledning med nøkkeltall på styremøtene.

Rektor Elin Mordal sa at hun er litt skeptisk til å rapportere sykefravær brutt ned på f. eks. kjønn og avdelinger.

– Hva skal tallene brukes til? spurte Mordal retorisk.

Et samlet styret fattet vedtak om at rektoratet og administrasjonen skal bestemme hvilke nøkkeltall som skal med i rapporten styret heretter skal få.

Her er det nye høgskolestyret samlet for første gang. Med på bildet er Elin Mordal (foran f.v.), Idun Krøvel Seliussen, Gro Holst Volden og Wårinn M. Nilsen, samt Lene Trude Solheim (andre rekke f.v.), Solveig Straume, Harald Martin Hjelle, Pål Farstad og Lukas Mastad, og endelig Svein Bråthen (bak f.v.) og høgskoledirektør Øyvind Sørensen. Haakon Bryhni er ikke med på bildet, men deltok digtalt på styremøtet sist onsdag. Foto: Arild Waagbø