Birgithe Eckermann Sandbæk (f.v.), Berit Iren Helgheim og Isabelle Lindseth Lorentzen utvikler kurs for det EU-støttede e-Hospital4Future-prosjektet. Foto: Arild Waagbø

Utvikler tre kurs for leger og sykepleiere i hele EU

Fagansatte ved HiMolde utvikler nå tre kurs som etterhvert skal bli tilgjengelig for helsearbeidere i hele EU.

Førsteamanuensis Berit Irene Helgheim, som leder arbeidsgruppa ved høgskolen, opplyser at hele e-Hospital4Future-prosjektet er støttet med cirka 45 millioner kroner av EU — rundt fire millioner kroner går til arbeidet ved HiMolde.

I alt skal arbeidsgrupper i seks land — Norge, Spania, Italia, Latvua Portugal og Belgia – utvikle 19 ulike kurs for leger og sykepleiere.

I november, desember og januar skal gruppa ved høgskolen utvikle tre kurs i samarbeid med andre deltakere i prosjektet.

De tre kursene er: Evidence based nursing by using AI, Patient safety og Digital skills in everyday in-patient care.

Helgheim opplyser at kursenes innhold tilsvarer 2,5 studiepoeng på masternivå, Prosjektet skal pågå til og med våren 2025. De 19 kursene skal bli tilgjengelige for helsepersonell i hele EU.