Professor Bjørn Jæger er faglærer på HiMoldes absolutt mest populære fag: IBE430 — Forretningsprosesser og ERP. Foto: Arild Waagbø

Hele 505 studenter tok eksamen på Bjørn Jægers populære SAP-kurs

Da høstsemesteret startet var over 900 HiMolde-studenter påmeldt til professor Bjørn Jægers kurs «Forretningsprosesser og ERP». For en uke siden gikk 505 av dem opp til eksamen.

I en årrekke har Bjørn Jæger vært fagansvarlig for et av HiMoldes absolutt mest populære kurs: IBE430 – Forretningsprosesser og ERP. ERP er et akronym for Enterprise Resource Planning, som kan oversettes til ressursplanleggingssystem eller virksomhetsstyringssystem.

Teknologiplattformen studentene lærer å bruke på kurset har i alle år vært SAP.

— I følge selskapet selv går 70 prosent av alle kjøp og salg i verden gjennom SAP, sier Jæger.

LES MER: HiMolde-alumni varsler om ERP-boom på Karrieredagen

Da Panorama i slutten av august intervjuet Jæger om høgskolens største kurs, hadde over 900 studenter meldt seg på. Mange av dem er nettstudenter på årsstudiene i henholdsvis IT og logistikk, som i høst har hatt rundt 250 og 400 studenter.

Rutinerte Jæger, som da var i gang med å forberede automatisk sensur av innleveringer i form flervalgsprøver, anslo da at rundt 500 studenter ville gå opp til eksamen før jul.

Torsdag for en uke siden kom fasiten —  da tok 505 studenter eksamen i faget som gir 7,5 studiepoeng i læringsutbytte. Det gir en studiepoengproduksjon som utløser inntekter på cirka to millioner kroner til høgskolen.

— De hadde to timer til å svare på en flervalgeksamen med 114 spørsmål. Rekkefølgen på spørmålene var randomisert, forteller Jæger.

Bjørn Jæger med læreboka som brukes i IBE430. Foto: Arild Waagbø

Også for eksamen er rettingen av oppgaver digital og automatisert. Derfor vet Jæger at studentene har gjort det veldig bra i år.

— Mange av nettstudentene er ute i arbeidslivet og bruker SAP til daglig, sier Jæger.

I år har ikke Jæger møtt sine studenter i et auditorium. Alle forelesninger har han gjort «live» på Zoom fra sitt eget kontor i C-bygningen på Molde campus.

— På første forelesning var det over 600 studenter som fulgte med, på siste forelesning var det under 100, sier Jæger.

Jæger har hatt to hjelpelærere med seg i høst, den ene i 100 prosent stilling, og sier at fagkreftene på kurset må håndtere ganske store mengder henvendelser fra studenter om alt fra faglige spørsmål til når det er eksamen.

LES MER: Satser hardt på det nettbaserte årsstudiet i logistikk

Onsdag vedtok høgskolestyret å øke bemanningen på årsstudiet i logstikk med to fagansatte. Da hadde logistikkdekan Johan Holmgren varlset styret om at det var nødvendig å styrke bemanningen om årsstudiet i logistikk neste år skal ta opp like mange studenter som i høst skulle ta opp mer enn 150 studenter. Styret satte i går måltallet for opptak på studiet til 300 studenter.

Her er alle faglærerne på det nettabserte årsstudiet i logistikk samlet: Geir Arne Svenning (f.v.), Per Kristian Rekdal, Deodat Edward Mwesiumo, Bård Inge Austigard Pettersen, Sergei Teryokhin og Bjørn Jæger. Foto: Arild Waagbø

Topp tre største netteksamener i høst:

1. IBE430 Forretningsprosesser og ERP — 505 studenter

2. SCM120 Prinsipper i verdikjedeledelse  — 297 studenter

3. IBE152 Innføring i programmering — 224 studenter

Topp tre største campuseksamener i høst:

1. MAT100 Matematikk — 251 studenter (oppmeldt)

2. BØK105 Finansregnskap 1 — 249 studenter

3. ADM100 Organisasjonsteori- og psykologi — 218 studenter

PS! Torsdag gjennomførte 4909 studenter nasjonal eksamen i AFB (Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi) — 103 av kandidatene gjorde det i Molde.

SO-søkertall med ja-svar i august 2023:

Studiumkortnavn

Søknader

tilbud

ja-svar

Søknader

Søknader

restetorget

Søknader

førstevalg

Sykepleie – Molde 58 803 132 95
Vernepleie 55 490 96
Bedriftsøkonomi 42 310 100 32
Idrett og adventure 12 173 30 14
IT 369 1795 440
Velferdsteknologi og 39 244 32 75
IT 12 154 12
Juss og økonomi 35 484 99 32
Personal, organis.k. 46 295 96 35
Logistikk og Supply 58 447 49 70
Økonomi og administr 88 400 49 63
Bærekraftig logistik 14 285 54 18
Marin logistikk og ø 49 549 61
IT og digitalisering 67 541 89
Sport Management 32 273 28 36
Rettsvitenskap 54 1053 110
Sykepleie – Kristiansund 40 439 106 58
Logistikk 506 1720 420 321
Jus og administrasjo 33 351 33
Petroleumslogistikk 33 398 71 24
I alt 1642 11204 1266 1714