Den tidligere Moldestudenten fikk sin dag i retten for å forklare seg om det Høgskolen i Molde mener er eksamensjuks. I bakgrunnen studentens advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik. Foto: Maren Sæbø

Juksefelt HiMolde-student til sak mot staten: — Har vært veldig belastende

OSLO TINGRETT (Panorama): En tidligere student ved Høgskolen i Molde har tatt staten til retten på grunn av en fuskesak. Et vitne som ikke møtte opp i dag, og uklarheter rundt avgjørelser i Felles klagenemnd, gjør at saken ikke får sin avslutning før neste år.

Våren 2022 avla en student en eksamen i et introduksjonskurs i regi av Avdeling for økonomi og samfunnskunnskap ved HiMolde. Studenten hadde reist hjem til foreldrene på Østlandet da hun avla det som var en fire timer lang hjemmeeksamen med bruk av tillatte hjelpemidler.

Et tekstanalyseverktøy indikerte imidlertid at hun også kan ha samarbeidet om oppgaven med en annen student, noe som ikke var tillatt. Tre uker etter eksamen ble studenten invitert til å forklare seg, hun oppfattet deretter at saken var frafalt.

Kort tid etter fikk hun derimot kontrabeskjed, og i september 2022 fikk studenten vite at eksamen var annullert og at hun var utestengt fra høgskolen i to semester.

Dette utfallet reagerte studenten og hennes advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik på, og saken ble klaget inn for Felles klagenemnd, en nemnd underlagt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Kunnskapsdepartementet.

Felles klagenemnd lot imidlertid vedtaket fra Molde stå da de behandlet det i april i år.

— Mye surr og feil

Studenten, som nå har skiftet studiested til Universitetet i Oslo, reagerer både på prosessen hos Høgskolen i Molde, og på prosessen som fulgte da saken ble inn klaget til Felles klagenemnd. I tingretten fikk hun forklare sin side av saken, og møtte godt forberedt.

— Dette har jo vart over et år og det har vært veldig belastende. Jeg føler meg ikke trodd av høgskolen, forklarte hun

Studenten fortalte dommeren at hun hadde mistet tillit både til Høgkolen i Molde og Felles klagenemnd. Foto: Maren Sæbø

Særlig reagerer hun på det hun omtaler som «mange slurvefeil» og faktarot fra høgskolens side, hun fortalte også dommeren at hun hadde mistet tillit både til høgkolen og Felles klagenemnd.

Kjernen i saken er tekstlikheten i studentens hjemmeeksamen med en betydelig kortere besvarelse innlevert av en annen student. Dette forklarer studenten med at pensum i emnet i hovedsak består av en bok, og at hennes notater til en PowerPoint-presentasjon over samme tema — notater for å møte arbeidskravet i emnet — lå tilgjengelig i læringsplattformen Canvas.

Til retten fortalte studenten at hun synes eksamen gikk greit, oppgaven var jo lik den de hadde løst tidligere, så dette kunne hun. Hun aviste at hun skulle ha samarbeidet med andre studenter.

— Det er bra at de er på for å ta fuskerne, det må slås ned på når noen jukser. Men jeg opplever dette som en prosess med mye surr og feil, sa studenten i retten.

Strid om nemnd

Motpart i Oslo tingrett var staten, som har ansvaret for behandlingen saken fikk i Felles klagenemnd, som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Saken har vakt oppsikt fordi det nylig ble avslørt at nemndas leder Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt. I november utnevnte derfor kunnskapsminister Sandra Borch professor emeritius i rettsvitenskap Ernst Nordtveit til ny leder for klagenemnda.

Dagen før den tidligere Molde-studenten møtte staten i retten, avgjorde Felles klagenemnd å ta opp igjen 106 saker, hvorav brorparten er fuskesaker. Ni saker er såkalte selvplagieringssaker, hvor det er blitt oppfattet at tidligere nemndleder Klausen har vært særlig hard i klypa.

Advokat Wennevik har også stilt spørsmål om Klausens midlertidige nestleder Fredrik Boksasp fra Universitet Nord har vært riktig oppnevnt.

For høgskolens tidligere student er studiene i Molde, og den påfølgende utestengningen, et tilbakelagt kapittel, men hun mener likevel det er viktig for henne å kjøre saken.

— Jeg ser systemiske feil, men dette er så belastende for studentene det gjelder at det er viktig å ta opp kampen, sa hun i retten.

— Ikke tillitsvekkende

Studentombud for Høgskolen i Molde, Marit Elizabeth Sand Solvik, var også til stede i retten onsdag. Til Panorama sier hun at man har sett at det forekommer feil i høgskolenes behandling av fuskesaker, men at vedtak så godt som aldri omstøtes i Felles klagenemnd. Bevisførselen snus litt på hodet — mener den lokale nemnden at det er sannsynlig at du har fusket eller plagiert, skal det litt til å bevise at det ikke er tilfelle.

— Generelt kan det forkomme at faktum ikke stemmer helt med det som er dokumentert fra studentens side. Det er ikke tillitsvekkende at nemnda blander faktum fra ulike saker. Studenten må dokumenter eller sannsynliggjøre at hen ikke har fusket, påpeker Sand Solvik.

Opprinnelig var saken berammet til en dag i Oslo tingrett, men et uteblitt vitne, og dommerens behov for større klarhet i hva som skjedde i departementet da Boksasp ble nestleder og nemnda behandlet klagen fra moldestudenten, gjør at saken nå får en dag til.

Partene skal derfor etter planen være tilbake i retten i begynnelsen av januar.

Dekan Oskar Solenes for Avdeling for økonomi og samfunnskunnskap ved HiMolde ønsker ikke å kommentere saken eller studentens forklaring før det foreligger en dom i saken.