Komitémedlemmene Arild Hoff (f.v.), Ana Maria Dias Madureira og Alberto Amnuel Rodrigues da Silva gratulerte Agaraoli Aravazhi med godkjent PhD-grad. T.v. ses medveileder Birgithe Eckermann Sandbæk. Foto: Arild Waagbø

Forsvarte doktorgrad om KI-drevet planlegging på sykehus

Agaraoli Aravazhi (33) forsvarte mandag sin doktorgradsavhandling «From data to decisions: A path towards AI-driven hospital production processes» på Molde campus.

Aravazhi, som er fra Chennai i India, har brukt data fra St. Olavs hospital i Trondheim i sitt doktorgradsarbeid i logistikk. Datasettet er basert på tre databaser for kirurgi, akuttmedisin og sykepleie  i perioden januar 2012 til september 2018.

Med utgangspunkt i disse laget Aravazhi en hendelseslogg med 512 589 observasjoner og 74 variabler som ble brukt til maskinlæring og prosessutvinning for å forstå eksisterende prosesser på syehuset og blant annet lage prognoser for hvor mange operasjoner som skal skje på sykehuset på en bestemt dag.

Aravazhi brukte de første 80 prosentene av datasettet til modellutvikling, mens de siste 20 prosentene ble brukt til testing av prognosene som modellene leverte.

Et av funnene til Aravazhi er at ingen av modellene han utviklet passet til alle avdelingene, men at hver avdeling trenger egne modeller — faktisk en en kombinasjon av to modeller best — for å lage presise prognoser.  Målet med forskningen har vært å bidra til økt operasjonell effektivitiet på sykehuset og bedre pasientbehandling.

Aravazhi har hattførsteamauensis Berit Irene Helgheim (HiMolde) som hovedveileder underveis i forskerutdanningen, mens medveiledere har vært førsteamanuensis Birgithe Eckermann Sandbæk (HiMolde) og Nikhil Varma ved Ramapo College of New Jersey i USA.

Agaraoli Aravazhis prøveforelesning hadde tittelen «Generative AI technoiques and tools for logistics: risks and opportunities». Foto: Arild Waagbø
Agaraoli Aravazhi i Frisch auditorium mandag. Foto: Arild Waagbø
Professorene Arild Hoff (f.v.), Ana Maria Dias Madureira Pereira og Alberto Manuel Rodrigues da Silva i bedømmelseskomiteen. Foto: Arild Waagbø
Med utgangspunkt i tre databaserte laget Aravazhi en hendelseslogg med 512 589 observasjoner og 74 variabler som ble brukt til maskinlæring og prosessutvinning. Foto: Arild Waagbø
Professor Arild Hoff (t.v.) ved Høgskolen i Molde under Agaraoli Aravazhis disputas mandag.
Opptil 25 interesserte fulgte Agaraoli Aravazhis (t.v.) disputas i går, i tillegg til Aravazhi familie i India som fulgte prøveforelesning og disputas på direktestrøm. Foto: Arild Waagbø
Professor Alberto Manuel Rodrigues da Silva (t.v.) fra Polytechnic of Porto i Portugal i Frisch auditorium under Agaraoli Aravazhis disputas. Foto: Arild Waagbø
Professor Ana Maria Dias Madureira Pereira (t.v.) fra Universidade de Lisboa i Portugal under mandagens disputas på Molde campus. Foto: Arild Waagbø