Den nye bachelorutdanningen i paramedisin får to øvingsambulanser i gave fra Helse Midt-Norge, noe som ble markert av ansatte ved høgskolen og Helse Møre og Romsdal på Molde campus i dag. Foto: Aril Waagbø

Applauderte for blålys — paramedisin-utdanning får ambulanser i gave

Etter å ha kjørt ni år for liv og helse i Kristiansund og Hareid, starter ambulanse «M157» til høsten en ny karriere i Molde som øvingsplattform for fremtidens paramedisinere.

En håndfull høgskoleansatte applauderte i formiddag da en ambulanse fra Helse Møre og Romsdal godblunket med blålysene på en sjarmøretappe inn på utendørsamfiet mellom A- og B-bygningene på campus.

Arrangementet markerte at Helse Midt-Norge, som har vært en pådriver bak at høgskolen i år starter en bachelorutdanning i paramedisin,  gir to ambulanser i gave til øvings- og simuleringsformål på Molde campus.

Vinterkledde høgskoleansatte applauderte for nye øvingsambulanser. Foto: Arild Waagbl

Først i rekken av glade gavemottakere sto rektor Elin Mordal og HS-dekan Heidi Haavardsen.

Lars Erik Sjømæling, klinikksjef for prehospitale tjenester i Helse Møre og Romsdal, som kom i spissen for en liten delegasjon fra helseforetaket, fikk i tillegg til gode ord også en klem av rektor Mordal som takk.

Sjømæling opplyste til Panorama at en ny ambulanse koster cirka 1,3 millioner kroner i innkjøp. Brukte ambulanser av årgang og type som høgskolen nå får to av, har en markedsverdi på anslagsvis 200 000 kroner.

Førsteamanuensis Ole Kristian Berg (f.v.), dekan Heidi Haavardsen, rektor Elin Mordal og klinikksjef Lars Erik Sjømæling på dagens markering. Foto. Arild Waagbø

Lars Erik Sjømæling sa at helseforetaket vil bidra til å få paramedisinstudiet opp og stå for å kunne rekruttere nyutdannede paramedisinere.

— Nå er det en snittalder på 40 år blant de som jobber i prehospitale tjenester, fortalte Sjømæling.

Ambulanse «M157» blir øvingsplattform for paramedisinstudenter i Molde. Foto: Arild Waagbø

Førsteamanuensis OIe Kristian Berg, som er fagansvarlig for den nye utdanningen i paramedisin, sier at høgskolen vil ta opp maksimalt 25 studenter til det første årskullet som skal starte til høsten i år.

Les mer om utdanningen på høgskolens hjemmeside. I tillegg til studiekompetanse, må søkere til utdanningen ha førerkort for bil og bestå en fysisk test.

Høgskolen blir alene om å tilby slik paramedisinutdanning i Midt-Norge, med Nord universitet i Bodø og NTNU Gjøvik som faglige naboer i nord og sør.

Pyntet for anledningen. Foto: Arild Waagbø