Forfatter Liv Bjørnhaug Johansen — her i aksjon i Haavelmo auditorium på Molde campus i dag — er aktuell med boka "Diagnose: kvinne". Foto: Arild Waagbø

Fortalte om syke kvinner som ikke blir trodd

På et seminar om kvinnehelse på Molde campus i dag fortalte forfatter Liv Bjørnhaug Johansen om kvinner som opplever å bli avfeid som lite troverdige vitner om sin egen sykdom.

Til HiMolde-studenter og en klasse elever fra Romsdal vgs. i Haavelmo auditorium i dag sa Johansen at historisk har kvinner i mye mindre grad enn menn har vært gjenstand for medisinsk forskning. Forskningsresultatene er derfor ikke like gyldige for kvinner. Kvinner blir syke på andre måter enn menn.

— Kvinner har et annet immunsystem enn menn. Kvinner blir mer syke, men lever lengre enn menn, sa Johansen.

Førsteamanuensis Jeanette Varpen Unhjem (t.v.) ved HiMolde ledet dagens seminar om kvinnehelse. Foto: Arild Waagbø
Studieleder Liv Bachmann ved HiMolde i aksjon på kvinnehelseseminaret. Foto: Arild Waagbø
Forfatter Liv Bjørnhaug Johansen (t.h.) i Haavelmo audtorium på Molde campus i dag. Foto: Arild Waagbø
Yngstemann på kvinnehelseseminaret var syv måneder gamle Sverre Langnes, som var med mamma og sykepleiestudent Hilde Kristensen Sagvik (bak) på Molde campus i dag. Foto: Arild Waagbø

Thea Beate Brevik, førsteamanuensis og viserektor for utdanning ved HiMolde, holdt et foredrag om humant papillomavirus (HPV) og kreft, spesielt livmorhalskreft. HPV smitter ved seksuell kontakt.

Brevik sa at med dagens strategi for screening, behandling og vaksiner, vil livmorhalskreft forårsaket av HVP være utryddet i 2039.

Men Brevik advarte om at minoritetskvinner kan falle utenfor programmene som skal beskytte mot HPV-utløst kreft. Også den høye prisen på HPV-vaksiner kan føre til et klasseskille, sa Brevik.

Førsteamanuensis Thea Beate Brevik fortalte om forskeren Harald zur Hausen som i 2008 mottok Nobelprisen for sin forskning på humant paillomvirus og livmorhalskreft. Foto: Arild Waagbø

Brevik fortalte at menn i større grad enn kvinner får kreft i munn og svelg enn kvinner pga. HPV-virus. Hun pekte på at det var først i 2018 at gutter i 2006-årgangen fikk tilbud om HPV-vaksine da de gikk i 7. klasse, og tilføyde at hun frykter konsekvensene av at tiltaket kom så sent. Jenter på samme klassetrinn har fått tilbud om HPV-vaksine siden 2009.

Brevik mener at Norge, i likhet med de fleste land rundt oss, bør bruke vaksinen Gardalsil 9. Den beskytter mot sju typer HPV. Vaksinen som brukes i Norge i dag, Cervarix, beskytter bare mot to typer HPV.