Kø og regn på E18. Foto: Signe Karin (CC BY-NC-SA 2.0)

– Nær nødvendig med vegprising

Det skriver Svein Bråthen – professor i transportøkonomi ved HiMolde – i en artikkel i Transportforum.

Vegprising – også kalt rushtidsavgift eller køprising – reduserer trafikken der det har blitt innført, skriver Bråthen i artikkelen. I Stockholm og London ble trafikken redusert med 20 prosent etter innføring av vegprising.

Bråthen mener at vegprising er noe nær et nødvendig virkemiddel om man skal det nå det ambisiøse politiske målet om at all vekst i persontrafikk i de store byområdene skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går.

Men selv om samfunnsnytten av tiltaket er stor – særlig reisende i arbeid og godstrafikk fremstår som vinnere, så er ikke avgiften en pengemaskin for det offentlige, skriver Bråthen.

Les hele artikkelen her.