Les romaner, noveller og reiseskildringer! lød rektor Hallgeir Gammelsæters oppfordring til de nye studentene. Foto: Arild J. Waagbø

– Les romaner og noveller

Rektor Hallgeir Gammelsæter oppfordret studentene til trene språksansen med skjønnlitteratur i sin åpningstale i Bjørnsonhuset i dag.

Rektors tale:

«Ordfører, gjester, kollegaer, studenter!Og spesielt nye studenter!

Hjertelig velkommen til Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk!

To our foreign students, not fluent in Norwegian: A heartly welcome to Molde and to Molde University College. I am glad that you have decided to study at our university. We appreciate very much the international community at the university – which is numbering about 250 students.

I hope you will learn a lot when you are here and that my colleagues, myself, your fellow students and the citizens of the city and the region can prove you right in spending a large part of your life in this surroundings.

Since you are our guests in this country I feel it is impolite to continue the speech in Norwegian, but I am sure that in this specific situation you accept that since the majority of the new students are Norwegian, I will proceed in Norwegian.

Having said that, we provide an English translation on the screen for you to follow.

Tradisjon – kjede – høytidelig

Noen synes kanskje det er rart eller komisk å se en person med mørk dress og et forvokst halskjede på talerstolen. Og særlig når man forstår at det ikke er ordføreren. Men det er en lang tradisjon ved akademiske læresteder, og vår tradisjon er tatt fra utlandet, å holde en høytidelig fest i forbindelse med åpningen av studieåret. Rektorkjedet understreker det høytidelige ved det å ta høyere utdanning. Tradisjonen er internasjonal og går langt tilbake, til den tiden da svært få i det hele tatt kunne oppnå en universitetsutdannelse og den status i samfunnet som fulgte med det å ha en høyere grad.

Mindre status i dag

I dag er det nok ikke knyttet samme status til det å få studieplass på et universitet eller en høgskole. Det er både godt og galt. Godt fordi det betyr at døren til høyere utdanning har blitt så mye breiere. Dermed kan nesten hvem som vil ta høyere utdanning, noe som er et gode både for en sjøl og for samfunnet.

 Tas for gitt?

Galt, kanskje, fordi høyere utdanning lett tas for gitt når det blir så lett å oppnå den. Og det som tas for gitt tas ikke tilstrekkelig alvorlig. Gleden, men også alvoret, ved å lære og lære fra seg blir ikke den samme. Ikke innsatsen heller. Det er utfordringen for både dere som er studenter og for lærerne. En av velferdssamfunnets utfordringer er at vi lett kan tro at velferden kommer av seg selv. Men det gjør den jo ikke.

Markerer at dere er privilegert

Når døren til høyere utdanning har blitt så brei er det kanskje enda viktigere med en høytidelig og formell åpning av studieåret. Fordi det er enda viktigere å markere hvilket gode det er å få lære. Hvilket gode det er å få studere. I global sammenheng er det fremdeles bare de få som har muligheten til høyere utdanning, og en del av våre internasjonale studenter kan helt sikkert fortelle at i deres land er det fremdeles slik. I dag markerer vi at dere virkelig er privilegert som kan ta høyere utdanning.

Nye studenter

Det er med stor glede jeg ønsker dere som er nye studenter velkommen til Høgskolen i Molde. For mange av dere er det det første møte med vår høgskole, ja kanskje med høgskole/universitetsutdanning i det hele tatt. Da skjønner jeg at mange av dere er spente. Jeg håper mange også er forventningsfulle. Og at vi kan innfri forventningene.

Våre to campus – små byer

Molde er en fantastisk by – men ikke noen storby. Det samme gjelder Kristiansund. Ikke tro at du får alt det som storbyen kan by på. Det er selvfølgelig urettferdig å sammenligne Kristiansund og Molde med Oslo, Bergen og Trondheim, som mange har en tendens til. Vel, vi er bedre enn dem i fotball, og kultur og idrettslivet er rikt nok, men ikke forvent samme antallet kaffebarer, restauranter, utesteder og studentarrangementer.

Trivsel

Det jeg håper byen og omgivelsene kan gi deg er småbyens kvaliteter, naturopplevelser, gode treningsfasiliteter både vinter og sommer, nært vennskap osv. Og gode jobbmuligheter. Undersøkelser har vist at folk som bor i Molderegionen er meget tilfreds med det. Aller mest tilfreds er kvinner mellom 40 og 50. Det er ikke så mange av dere i den kategorien, men det sier kanskje at det ikke er så farlig å prøve denne regionen? Også som voksen. Gi den en sjanse.

Vitenskapelig høgskole

HiM er vitenskapelig høgskole. Hva betyr det? Vel, som vi hørte er høgskolen et resultat av en sammenslåing for 20 år siden mellom DH i Molde og Sykepleierhøgskolen i Molde. På mange måter er vi en både en handelshøgskole og en profesjonshøgskole. Vi er vitenskapelig høgskole i logistikk, som er vår spesialisering. Logistikk inkluderer både matematikk, økonomifag og andre samfunnsvitenskapelige fag, så på mange måter kan vi si at det er handelshøgskolen vår som er vitenskapelig høgskole. I tillegg til logistikk tilbyr vi flere mastergrader innenfor økonomi og samfunnsvitenskap. I praksis betyr det at du kan ta full universitetsutdanning, inkl. dr.grad, hos oss.

Helse- og sosialfag

Vi er også stolte av den delen av høgskolen som utdanner sykepleiere og vernepleiere. Behovet for helsearbeidere synes å være umettelig, og hvilken viktig jobb er det ikke å hjelpe mennesker med problemer. Det er kanskje da man er mest menneske. Nå kan vi tilby dr.grad også her. For 20 år sidene utdannet sykepleierhøgskolen sykepleiere over 3 år. Nå kan vi tilby både bachelorgraden, spesialiseringer på masternivå og en mastergrad. Og for to dager siden fikk vi altså klarsignal til å tilby en spennende doktorgrad sammen med HiVolda. Full universitetsutdanning her også, altså. Og grunnen til at vi kan gjøre det er den høye kompetansen blant personalet vårt.

Administrasjonen og samskipnaden

Jeg tror mange av dere vil oppleve at vi har en dyktig og hyggelig administrasjon.  Som vil stille opp for dere så godt den kan. Og SiMolde, studentsamskipnaden, er også på deres side og har i flere måneder bekymret seg for om det er nok boliger å oppdrive til dere. iStudent legger til rette for studentaktiviteter, men de er også avhengig av engasjement fra studentene. Sett pris på de studentene som engasjerer seg i de ulike styrene, men ta ditt ansvar du også. Kanskje koster det litt, men det er gøy, og det er payback i form av nyttig erfaring som du kan ta med deg inn i arbeidslivet.

Rådgiver

I dag når vi har så mange eksperter på alt vil kanskje de fleste av dere ikke gå til en middelaldrende mann med mørk dress og et snodig kjede for å få råd om studietiden. Da er det bedre å lese DN Talent? Samtidig er jeg sikker på at de fleste av dere om 30 år vil tenke som meg, nemlig at dere ble klokere med tiden. Jeg håper dere har ambisjoner, men også at dere forstår at det er bare en vei som fører framover: disiplinert arbeid. Og det å finne ut at det er gøy å lære og få til noe.

Selvorganisering

I fjor ga jeg to råd til de nye studentene, og det er kanskje de rådene jeg kommer til å gi hvert år (uavhengig av om jeg er rektor eller ikke): Det første handlet om studievaner og organisering av studietiden. Et høgskolestudium gir dere stor frihet til å organisere dagen selv. Noen dager er kanskje helt uten undervisning. Det betyr ikke at dere ikke skal studere. Selvstendighet er helt sentralt i moderne jobber. Nå starter jobben med å lære seg gode arbeidsvaner. Å lære seg å være sin egen arbeidsgiver.

Kommunikasjon

Det andre rådet handlet om språk og kommunikasjon. Kommunikasjon står også sentralt i dagens jobber, og derfor er det bekymringsfullt å se at så mange studenter har problemer med å uttrykke seg godt skriftlig. F.eks. når det skal skrives oppgaver. Dere merker kanskje ikke hvordan språket deres påvirkes av filmer og musikk og chattespåket, men vi som er eldre gjør det. For å utvikle et godt språk og god kommunikasjon må det også leses. Oppfordringen min er enkel. Les. Les gjerne aviser og på nett, men ikke glem bøkene. Det som tar litt mer tid. Ikke bare lærebøkene men romaner, noveller, reiseskildringer. Da trenes spåksansen, som dere alle har.

Røe Isaksen

Til slutt vil jeg slutte meg til Utdanningsministeren, som heter Torbjørn Røe Isaksen, og som er sikkert 20 år yngre enn meg, og kanskje derfor mer verdt å høre på for dere som er unge. Han gir følgende råd til nye studenter, gjennom høgskoleavisen Khrono:

«— Vær fornuftig. Dere går inn i en periode som lett kan oppleves som en forlengelse av russetiden. Studiestart skal være hyggelig og sosialt, men det dere skal i gang med nå stiller helt nye krav til dere. Fest med måte og pass på å komme godt i gang med gode arbeidsrutiner i dine studier. »

Lykke til i Molde og Kristiansund. Lykke til med studieåret og studiene!»

2 kommentarer til “– Les romaner og noveller”

  1. Veldig bra tale Hallgeir. Jeg slutter meg fullt og helt til ditt råd om lesing. Nytten av å lese er desverre ekstremt undervurdert som pedagogisk verktøy:-)

Det er stengt for kommentarer.