Ordfører Torgeir Dahl (t.v.) talte Moldes sak i spørsmålet om sjukehuslokalisering i dag, foran bl.a. direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal (sittende t.v.), styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge (sittende som nummer to f.h.) og adm. dir. Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge (t.h.). Foto: Arild J. Waagbø

– Herregud, hva er det som har bragt oss opp i dette her?

Ordfører Torgeir Dahl (H) innrømmet at sjukehusstriden kan være tung å tenke på.

Det skjedde da han,  styreleder Olav Gjerland i Molde Næringsforum og HiMolde-direktør Gerd Marit Langøy møtte styret i Helse Midt-Norge på Molde rådhus i dag. Anledningen for møtet er at dette styret i desember skal beslutte hvor det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge. Tidligere på dagen hadde styremedlemmene bl.a. møter med lokale representanter i Kristiansund og Gjemnes.

Det var da Dahl fikk spørsmål om folk i Kristiansund eller Molde – med henvisning til en spørreundersøkelse – kommer til å boikotte sjukehuset om de ikke får det i egen by, at han kom med innrømmelsen.

Ordfører Torgeir Dahl (t.v.) talte Moldes sak i spørsmålet om sjukehuslokalisering i dag, foran bl.a. direktør Sigrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal (sittende t.v.), styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge (sittende som nummer to f.h.) og adm. dir. Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge (t.h.). Foto: Arild J. Waagbø
Ordfører Torgeir Dahl (t.v.) talte Moldes sak i spørsmålet om sjukehuslokalisering i dag, foran bl.a. direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal (sittende t.v.), styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge (sittende som nummer to f.h.) og adm. dir. Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge (t.h.). Foto: Arild J. Waagbø

– Det er fortsatt sterke opinionsdannere som vil ha to sjukehus. Det hender at jeg tenker: Herregud, hva er det som har brakt oss opp i dette her? Utgangspunktet for det hele var jo at Molde trengte et nytt sjukehus. Men jeg er sikker på at så lenge sjukehuset får god kvalitet og tilgjengelighet, så vil folk bruke det, sa Dahl .

Størst fagmiljø

Ikke overraskende ga de tre molderepresentantene som hadde taletid på møtet sterk støtte til at sjukehuset må bygges på Oppdøl i Molde. Dahl pekte blant annet på at fagmiljøet er sterkest i Molde – med 71 prosent av legene og 64 prosent av de sjukehusansatte, noe han mener vil lette rekrutteringen til det nye sjukehuset.

Les også: – Statsminister Solberg skal gjøre slik vi vil

Han pekte også på en rapport som viser at reisetiden for folk flest i Nordmøre og Romsdal blir kortest om sjukehuset bygges på Oppdøl.

– Vi må bygge sjukehus for befolkningen, ikke geografien, sa Dahl.

Frykter hjerneflukt

Olav Gjerland, styreleder i Molde Næringsforum, ga uttrykk for at han fryktet «brain drain» om ikke sjukehuset bygges nært Molde. Ellen Marie Wøhni, ansattrepresentant fra Norsk Sykepleierforbund i Helse Midt-styret, grep fatt i dette og spurte om det hadde blitt noe av den fryktede kompetanseflukten fra Molde sjukehus etter at byggeplanene på Eikrem ble skrinlagt.

– Usikkerheten er ikke-rekrutterende, mens en avklaring vil virke rekrutterende, svarte ordfører Dahl.

Astrid Eidsvik, direktør i Helse Møre og Romsdal, ga imidlertid uttrykk for at rekrutteringssituasjonen er uendret, men at legene som har blitt ansatt de siste årene er mindre villig til å gå helgevakter. Dette fører til at man må ansette flere leger enn tidligere.

Praksisplasser

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy redegjorde for HiMoldes helseutdanninger – fra bachelor til doktorgrad, og sa at HiMolde i dag har 760 helsefagstudenter i Molde mot 86 i Kristiansund.

– I en bachelorgrad i sykepleie inngår det 70 dager praksis ved sjukehusene, sa Langøy.

Hun uttrykte bekymring for rekrutteringen til sykepleiestudiet i Molde om studentenes vei til praksisplassen blir for lang.