Sykepleiestudent Morten Cristoffer Dahl sitter i styret for Høgeskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

– Styrearbeidet er lærerikt

Sykepleiestudent Morten Christoffer Dahl (27) anbefaler studenter å melde seg som styremedlemmer ved HiMolde. 

– Styrearbeidet er lærerikt, sier Dahl, som har planer om å jobbe med psykiatri i London eller København når han er ferdig utdannet sykepleier til våren.

Dahl ble første gang valgt inn i styret høsten 2012. Studenttinget etterlyser nå kandidater til å overta to studentplasser i høgskolestyret og ber interesserte melde seg på tinget@himolde.no eller Facebook-sida innen tirsdag 20. januar.

– Man skjønner mer om høgskolen som institusjon ved å sitte i styret. Arbeidet med å få godkjent en doktorgrad i helsefag var interessant, og jeg har fått være med på seminarer i Ålesund og Trondheim. Jeg har lært mye om samarbeidet med næringslivet, og om budsjett og satsinger, sier Dahl.

– Merker honoraret

Styrearbeidet er honorert. Dahl sier at timelønna er såpass at han merker at honoraret kommer inn på konto og han anslår tidsbruken sin på styrearbeidet til to-tre timer med sakspapirer og rundt fire timer møtetid cirka annenhver måned.

– Studentene har jo ikke en voldsom slagkraft i styret, men arbeidet vil gi de som er valgt nye tanker og perspektiver. Møtene er åpne, så folk burde mye oftere komme og høre på dem, sier Dahl.

Dahl  – han gikk videregående i København før han studert kunst på Einar Granum Kunstfagskole i Oslo og psykologi og biologi ved Hawaii Pacific University – valgte sykepleiestudiet i Molde fordi han hadde fått høre fra en sykepleier han kjente at høgskolen er flink til å skaffe gode og relevante praksisplasser til studentene. Selv følger han for tiden vaktlista på Knausensenteret – det distriktspsykiatriske senteret i Molde.

– Jeg valgte sykepleierutdanning fordi det gir en trygg jobb, samt at jeg er interessert i psykologi og biologi. Yrket er ikke låst geografisk og man trenger ikke å jobbe med det samme hver dag, sier han.

– Ser sjarmen

Dahl syns det var en overgang å flytte til en liten by som Molde.

– Det var litt depressivt i starten, men så blir man kjent med folk, hilser på annenhver person og ser sjarmen. Her blir man ikke distrahert bort fra studiene. Det sies om moldensere at de ikke er så varme, men min erfaring er at det er en helt annen verden når man blir kjent med dem, sier Dahl.

Han planlegger å studere til både master- og doktorgrad for å kunne forske på sykepleie.

– Jeg vil bli sykepleieteoretiker, sier Dahl.