Stipendiat Trine Tafjord forsker på hverdagslivet til ungdommer som har kreftsyke foreldre. Foto: Arild J. Waagbø

Skaper tillit og samtale med fotografi

HiMolde-stipendiat Trine Tafjord fotointervjuer tenåringer med kreftsyke foreldre for å få ny kunnskap om hvordan helsevesenet kan hjelpe.

– Foreldres sykdom kan gi unge en ballast som de bærer med seg resten av livet. De kan f.eks. prestere dårligere på skolen, noe som gir dem færre valgmuligheter i forhold til å velge utdanning og yrke. At foreldre blir alvorlig syke – eller for den saks skyld at venner dør av sykdom eller etter ulykke – påvirker nok de fleste unge, men noen blir sterkere påvirket enn andre. Det kan føre til at de får et brudd på den sunne utviklingen de skulle ha hatt, sier Tafjord.

LES MER: God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden

Hun er utdannet sykepleier og jobbet lenge med kreftomsorg på medisinsk avdeling ved sykehuset i Kristiansund. I forbindelse med masteroppgaven «Bare på besøk?», som hun leverte ved NTNU i 2011, intervjuet Tafjord ti sykepleiere ved to sykehus. Sykepleierne i undersøkelsen etterlyste mer kunnskap om hvordan man kan nå fram til unge pårørende.

– Ungdommer i slike situasjoner kan lukke seg og være vanskelig å komme inn på, sier Tafjord.

Fotografi som metode

Tafjord, som har undervist i sykepleiefag ved HiMolde siden 2004 og til daglig holder til på HiKsu, bruker denne gangen de unge selv som informanter når hun nå tar en doktorgradsutdanning i helsevitenskap ved NTNU. Da hun tok et emnestudie på Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ble hun oppmerksom på fotointervju-metoden og har valgt å bruke denne i sin forskning.

– Jeg ber ungdommene om å ta mobiltelefonbilder av ting de gjør sammen med familien, venner og på skolen i hverdagen sin, og så tar jeg utgangspunkt i disse bildene når jeg intervjuer dem i ettertid. Det kan være bilder av en venn eller et kjæledyr som gjør at jeg får en link inn i ungdommens hverdagsliv, sier Tafjord.

Har intervjuet to

Informantene hennes er mellom 12 og 18 år og rekrutteres via kreftpoliklinikker og kreftkoordinatorer i Møre og Romsdal og Trøndelags-fylkene. Så langt har hun intervjuet to ungdommer, men skal intervjue inntil 20.

LES MER: Griseinvoller og sauehjerter

– Mitt inntrykk er at ungdommene syns det er lettere å snakke om seg selv og sine opplevelser når de kan ta utgangspunkt i bilder. De gir også uttrykk for at det er godt å kunne fortelle sin historie til en utenforstående, sier Tafjord.