Forretningsmann Terje Heggem, som sitter i styret ved Høgskulen i Volda, syns det er synd at løpet synses å være kjørt for en fylkeshøgskole i Møre og Romsdal. Foto: Arild J. Waagbø

Frykter at UH-sektoren i fylket blir filialisert

Forretningsmannen Terje Heggem mener at bare HiÅlesund av fylkets tre høgskoler har gått aktivt inn i strukturprosessen. – De som snakker om HiMolde og NTNU nå er trolig noen måneder for seint ute, sier Heggem.

På sitt kontor i Storgata i Molde sier Tibe-sjefen at han er tilhenger av en fylkeshøgskole og syns det er synd at det etter alt å dømme ikke blir noe av den.

– Den historiske sjansen forsvant når Høgskolen i Molde ikke slo til da Høgskolen i Ålesund var positiv til en slik løsning. Ære være Ålesund som tok et dynamisk grep og knyttet seg opp mot NTNU. Løpet er dermed kjørt for fylkeshøgskolen, om ikke noe dramatisk skulle skje.

– Hvorfor ville du ha fylkeshøgskole?

– Jeg er opptatt av at Møre og Romsdal skal være en aktør i UH-sektoren. Når man parterer opp høgskolene i fylket slik det ligger an til nå, så blir UH-sektoren her filialisert. Men det jeg vil ha er et sterkt fylke med en sterk UH-sektor til nytte for næringslivet og det offentlige, sier Heggem.

LES MER: Slå sammen Høgskolen i Molde med NTNU

I snart fire år han han vært eksternt styremedlem ved Høgskulen i Volda, så han kjenner strukturprosessen godt. På styremøtet i slutten av august i fjor var Heggem en del av styreflertallet (åtte mot tre) som gikk inn for en fylkeshøgskole basert på Mørealliansen – gjerne inkludert Sogn og Fjordane, mot blant annet rektor og styreleder Per Halses stemme.

Les protokollen fra styremøtet på HiVoldas hjemmeside.

Terje Heggem og flertallet i høgskolestyret i Volda gikk inn for - mot skoleledelsens stemmer - å bygge en ny høgskole på Mørealliansens grunnmør. Foto: Arild J. Waagbø
Terje Heggem og flertallet i høgskolestyret i Volda gikk inn for – mot skoleledelsens stemmer – å bygge en ny høgskole på Mørealliansens grunnmur. Foto: Arild J. Waagbø

– Tidlig i høst var det nok ulik oppfatning av situasjonsbildet, men de fleste styremedlemmene var innforstått med at strukturendringen kommer. Spørsmålet fra departementet var: «Hvem vil dere gå sammen med?» Det ble ikke spurt om høgskolene ville stå alene. Selvstendighet var ikke det annonserte tema. Noen var selvsagt opptatte av at Volda kan være selvstendig, men det var ikke oppgaven til høgskolestyret å utrede det. Departementet satte i gang en prosess etter en kjent tidslinje, og så kan man være enig eller uenig i den. Men det er ikke høgskolene som bestemmer om man skal ha en strukturprosess eller ei. Departementets syn har etter hvert seget inn, sier Heggem.

LES MER: – Mye spennende å ta tak i

Heggem sier at resultatet av selvstendighetslinjen i Molde og Volda er at de to skolene i dag står med et puslespill der det mangler noen biter.

– På styremøtet i Volda 29. januar i år lanserte jeg Høgskolen på Lillehamer som en ny mulig fusjonspartner i et benkeforslag, siden Lillehamer er i samme skvis som Volda og Molde etter at NTNU nappet til seg Gjøvik, sier Heggem.

Han setter et utropstegn ved at NTNU kan bli landets største universitet.

– Hva de vil gjøre i Ålesund er et strategisk spørsmål, men det er ikke tvil om at det nye og enda større NTNU har mulighet til å utvikle en lang rekke konkurransedyktige utdanningstilbud i byen. Det kan på sikt  få konsekvenser for Molde og Volda som utdanningsinstitusjoner, sier Heggem.

Heggem sier at han har forståelse for at regjeringen vil redusere antallet UH-institusjoner.

– De har sine utfordringer og med færre aktører å forholde seg til blir det er klarere bilde, enklere struktur og lettere å styre, sier han.