Valg av rektor, prorektor og ansatterepresentanter i høgskolestyret i Molde skjer 16. og 17. april, men allerede første arbeidsdag etter påske skal rektor- og prorektorkandidatene presentere seg. Bildet er tatt i februar da det var valg på studentrepresentater til samme styre, med Øystein Nerland (t.v.) og Elisabeth Finnøy Amdam som urnevoktere. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Rett på rektorvalg

Nominasjonskomiteen har nominert professor Hallgeir Gammelsæter og førsteamanuensis Heidi Hogset som rektorkandidater. Første arbeidsdag etter påske skal de presentere seg for velgerne.

Allerede tirsdag 7. april vil rektor- og prorektorkandidatene presentere seg og svare på spørsmål fra klokken 12.15 til 14.00 på rom 112 i A-bygningen på Molde Campus.

I løpet av april skal Høgskolen i Molde velge rektor, prorektor og styremedlemmer for neste fireårsperiode. Nominasjonskomiteen har nominert dagens rektor, professor Hallgeir Gammelsæter, samt førsteamanuensis Heidi Hogset som kandidater til rektorvervet.

– På tirsdagen over påske kommer jeg til å bruke ti minutter på å si litt om kriteriene vi brukte i forbindelse med nominasjonsprosessen. Deretter vil de to rektorkandidatene få 15 minutter hver til å presentere seg, mens de to nominerte prorektorkandidatene vil få 7,5 minutter hver til det samme. Deretter vil det bli mulig å stille spørsmål til kandidatene, sier lederen for nominasjonskomiteen, Odd Anders Bøyum-Folkeseth.

Komiteen har videre nominert professor Solfrid Vatne og førsteamanuensis Steinar Kristoffersen som kandidater til vervet som prorektor.

Valget på rektor og prorektor går av stabelen torsdag 16. april.

Fredag 17. april skal det velges ansatterepresentater til høgskolestyret, to for de faglig ansatte og en som representerer teknisk og administrativt ansatte.

Til de to styrevervene for faglig ansatte har valgkomiteen nominert førsteamanuensis Harald Hjelle og professor Svein Bråthen fra Avdeling for logistikk, høgskolelektor Linda Bøyum-Folkeseth og amanuensis Åge Brekk fra Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap og høgskolelektor Elin Mordal, førsteamanuensis Hans Petter Iversen og førstelektor Kari Johanne Westad Hauge fra Avdeling for helse- og sosialfag.

Til den ene styreplassen for teknisk og administrativt ansatte er de nominerte seniorrådgiver Elisabeth Finnøy Amdam og rådgiver Anette Kristin Myrstad, begge ved Studiekontoret.