Førsteamanuensis Rasmus Rasmussen ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Rettssak og konspirasjonsteorier

Lederen i Tidens Krav 05.05.2015 er bekymret for funksjonsfordelingen mellom det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal i forhold til sykehuset i Ålesund, og mener lederen i Sunnmørsposten 02.05.2015 er naiv som ber nordmøringer roe seg.

Av RASMUS RASMUSSEN, førsteamanuensis ved HiMolde

Tidligere direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal har hele tiden vært tydelig på prosessen: Først skulle en ta stilling til ett eller to sykehus, men uten å kjenne lokalisering eller innhold av et fellessykehus. Så skulle en bestemme lokalisering, men fortsatt uten å vite innholdet til fellessykehuset. Nå, etter at lokaliseringen er bestemt, skal innholdet i fellessykehuset bestemmes.

Eidsvik fikk det som hun ville i første omgang, det ble et fellessykehus. Men da lokaliseringen skulle bestemmes trakk hun seg, da hun innså at hun ikke fikk viljen sin om å legge det til Storbakken, lengst mulig unna Ålesund. Hun hadde ikke helt innsett at hun bare skulle innstille, og at det var Helse Midt-Norge som skulle bestemme.

LES MER:  Funksjonsfordeling mellom sjukehusa (SMP)

Det er 20 minutter i utrykningstid mellom Storbakken og Hjelset. Denne forskjellen ansees nå av enkelte som så formidabel at den vil ha enorm betydning for funksjonsinnholdet i fellessykehuset.

Paradokset er at man ikke helt greier å bli enig om i hvilken retning. På Sunnmøre mener man dette vil true Ålesund og at mange funksjoner vil flyttes fra Ålesund til Hjelset. På Nordmøre mener man derimot at disse 20 minuttene vil medføre at fellessykehuset på Hjelset vil miste mange funksjoner til Ålesund, og derved bli mindre enn på Storbakken. Begge spekulasjonene kan ikke være korrekte, mest sannsynlig er begge feil. Helseforetaket sa i sin brosjyre til folkemøtene høsten 2014 at fellessykehuset skulle tilsvare summen av de to sykehusene det erstatter.

LES MER: Naivt om sykehus (TK)

Lederen i TK erklærer seg imidlertid enig med Eidsvik, og antyder at vedtaket, om at Ålesund skal være det mest komplette sykehuset, ikke er til å stole på. En mer tydelig bekreftelse på Eidsviks agenda kan vel neppe gis, hun ønsket å bygge opp Ålesund på bekostning av fellessykehuset. Det betød Storbakken, lengst mulig unna Ålesund. I Tidens Krav har man stadig vist til de svært ulike mottagelsene Eidsvik fikk på folkemøtene – i Kristiansund ble hun tiljublet, mens man i Molde buet. I Molde ble hun anklaget for å lage rapporter med ensidig nivellering av de faglige analysene som var utarbeidet. I Kristiansund var man derimot altså enig med Eidsvik.

Avisen støtter opp under en rettssak for å få omgjort lokaliseringsvedtaket. I den rettssaken vil nok et viktig punkt måtte bli hvilke signaler som var gitt av Eidsvik, og når, som gjorde at man på Nordmøre var enige med henne. Da Eidsvik trakk seg skiftet man fra å skamrose prosessen til å gi den helslakt nærmest over natten, mens Eidsvik selv sa at grunnlagsmaterialet var godt og at prosessen måtte fortsette.

For noen kan det bli en lang og pinefull rettssak.

 

Én kommentar til “Rettssak og konspirasjonsteorier”

  1. Det er neppe noen på Nordmøre som ønsker at mellommøre ikke skal ha et sykehus.Men det finnes en god del folk på mellommøre som driter i om Nordmøre har et bare de får et nytt selv skal man dømme etter uttalelser.Bla fra moldes ordfører?

Det er stengt for kommentarer.