Hans Fredrik Nordhaug er dekan på Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Anbefaler arbeidsledige å bli emnestudenter

HiMolde-dekan Hans Fredrik Nordhaug oppfordrer arbeidsledige til å ta inntil 15 studiepoeng i halvåret som emnestudenter.

– Det er lurt å få seg noe utdanning og tilegne seg nye ferdigheter mens man jakter på ny jobb. Man kan ta ett fag eller to fag per semester og likevel beholde dagpengene. Det tilsvarer det folk kan ta ved siden av full jobb, sier Nordhaug.

Ifølge en pressemdeling NAV Møre og Romsdal sendte ut 31. juli er det nå 3814 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det er er økning i arbeidsledigheten på 18 prosent fra i fjor.

I Molde var det f.eks 357 arbeidsledige i juli (2,5 prosent av arbeidsstokken), mens det var 515 arbeidsledige (4,0 prosent) i Kristiansund. I Moldes nærområde  er det 100 arbeidsledige i Vestnes, 167 i Fræna og 91 i Rauma.

Med unntak for de som arbeider med helse, pleie og omsorg, har arbeidsledigheten økt innenfor alle yrkesgrupper i fylket. Størst er økningen i antall arbeidsledige for de som arbeider med ingeniør- og IKT-fag. På ett år har helt ledige i denne gruppen gått fra 117 til 238 personer.

NAV melder også at tilgangen på stillinger har gått ned med 40 prosent sammenlignet med juli 2014.

– Mange arbeidsledige har rett og slett ikke råd til å bli heltidsstudenter. Da er det å være emnestudent et godt alternativ, sier Nordhaug.

Han opplyser at søknadsfristen for å bli emnestudent ved HiMolde er 15. august. På NAVs hjemmeside fremgår det i informasjonsartikkelen Dagpenger og utdanning at man kan få unntak fra hovedregelen om at man ikke får dagpenger ved utdanning dersom utdanningen skjer utenfor normal arbeidstid.

I Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Lovdata) heter det at undervisningen som følges derfor må foregå på kveldstid og weekender o.l., noe som i praksis betyr at det er særlig fagene med videoforelesninger på HiMoldeX-plattformen som er aktuelle for arbeidsledige.

Uansett må arbeidsledige som vil ta studiepoeng mens de mottar dagpenger søke NAV om godkjenning før de begynner å studere.

– Uten godkjenning risikerer du både straff og et krav om å betale tilbake dagpengene, advarer NAV på hjemmesiden.