Styret ved Høgskolen i Molde er (bak f.v.) Lisa Bratberg, Elin Mordal, Kathrine Stokke Gjestad (vara for Berit Brendskag Lied), Terje Dyrseth, Berit Rokne, Anette Kristin Myrstad, Solfrid Vatne, (foran f.v.) Gerd Marit Langøy (direktør/styrets sekretær), Mikkel Eine Furuset, Hallgeir Gammelsæter (rektor/styreleder), Harald Martin Hjelle og Arne Jakobsen. Foto;: Arild J. Waagbø

Vil stå alene med allianse eller samarbeidsavtaler

HiMolde-styret vedtok i går å svare Kunnskapsdepartementet at økt fokus på samarbeidsavtaler er alternativet til UH-allianse.

Kunnskapsdepartementet har bedt HiMolde, HiVolda og HiLillehammer om skriftlig svar på hvordan en alliansemodell vil styrke kvaliteten på utdanning og forskning ved institusjonene, samt å beskrive mulige alternativer til en alliansemodell for å nå samme mål. Svarfristen er 8. januar.

Styret ved Høgskolen i Molde er (bak f.v.) Lisa Bratberg, Elin Mordal, Kathrine Stokke Gjestad (vara for Berit Brendskag Lied), Terje Dyrseth, Berit Rokne, Anette Kristin Myrstad, Solfrid Vatne, (foran f.v.) Gerd Marit Langøy (direktør/styrets sekretær), Mikkel Eine Furuset, Hallgeir Gammelsæter (rektor/styreleder), Harald Martin Hjelle og Arne Jakobsen. Foto;: Arild J. Waagbø
Styret ved Høgskolen i Molde er (bak f.v.) Lisa Bratberg, Elin Mordal, Kathrine Stokke Gjestad (vara for Berit Brendskag Lied), Terje Dyrseth, Berit Rokne, Anette Kristin Myrstad, Solfrid Vatne, (foran f.v.) Gerd Marit Langøy (direktør/styrets sekretær), Mikkel Eine Furuset, Hallgeir Gammelsæter (rektor/styreleder), Harald Martin Hjelle og Arne Jakobsen. Foto;: Arild J. Waagbø

Da saken var oppe på HiMoldes styremøte på Molde campus i går, fortalte rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter at alliansepartnerne er enige om om tre hovedpunkter:

  • De skal være autonome og samarbeide med hvem de vil
  • En del administrative oppgaver skal samles i et aksjeselskap
  • Det opprettes – trolig seks – fagstyrer på tvers av institusjonene

Berit Rokne – styremedlem (og professor ved UiB) – spurte Gammelsæter på hvilket fagområdeer HiMolde synligst styrkes i et alliansesamarbeid, og fikk til svar at styrken kommer fra Lillehammer  på øk-adm og samfunnsvitenskaplige fag .

Terje Dyrseth sa på møtet at han håper HiMolde kommer i mål med allianseplanene, for han tror det blir vanskelig for HiMolde alene å oppfylle departementets kvalitetskriterier. Han sa at det ikke måtte tas lett på arbeidet med å  begrunne hvordan HiMoldes alternativ til allianse skal oppfylle departementets ni kvalitetskrav.

Rokne advarte om at departementet «kan lage den kaken de vil», men at HiMolde har en mulighet i å erklære ambisjoner om å bli verdensledende på det den driver med.

– Enten ved å si at man er der, eller at man skal dit. Og så får andre overta det andre, sa Rokne, med henvisning til fag som faller utenfor en eventuell spissing.

Solfrid Vatne (nummer to f.h) - advarte Hallgeir Gammelsæter (t.h) om at spissing på logistikk vil utløse konflikt på campus. Foto: Arild J. Waagbø
Solfrid Vatne (nummer to f.h) – advarte Hallgeir Gammelsæter (t.h) om at spissing på logistikk vil utløse konflikt på campus. Foto: Arild J. Waagbø

Gammelsæter nevnte da logistikk, helselogistikk, organisasjonsledelser, helseflyt og petroleumslogistikk i rask rekkefølge som spisse muligheter. Prorektor og styremedlem Solfrid Vatne varslet at dersom det er logistikk man skal satse på, så vil det utløse konflikt på campus.

– Det handler om hvordan vi pakker ting, svarte Gammelsæter til det.

Styremedlem Harald Martin Hjelle sa at han var bekymret for at HiMoldes alenegang skal lede til en sakte død, men også en fusjon kunne lede til samme sørgelige resultat.

Gammelsæter, som tidligere i debatten hadde gitt uttrykk for at HiMoldes selvstendighet var viktig i forbindelse med skolens regionale rolle, fikk høre fra Rokne at det måtte være mulig å ivareta regionale interesser også etter en fusjon.

Harald Martin Hjelle (nummer to f.v.) - viserektor for forskning og medlem av høgskolestyret - ga i debatten uttrykk for at han ikke ønsker at HiMolde skal bli «skutt av NTNU». Foto. Arild J. Waagbø
Harald Martin Hjelle (nummer to f.v.) – viserektor for forskning og medlem av høgskolestyret – ga i debatten uttrykk for at han ikke ønsker at HiMolde skal bli «skutt av NTNU». Foto. Arild J. Waagbø

Hjelle grep ordet, og sa at han ikke ønsket at HiMolde skulle «bli skutt av NTNU».

Gammelsæter fulgte opp dette:

– Jeg vil heller at HiMolde skal bli lagt ned av politikere enn av NTNU.

Rokne påpekte at det å bli elsket er et alternativ til å bli skutt.

Etter debatten sluttet et enstemmig styre seg til følgende vedtak om alternativ til UH-allianse: «HiM alene, men med økt fokus på samarbeidsavtaler.»

Én kommentar til “Vil stå alene med allianse eller samarbeidsavtaler”

Det er stengt for kommentarer.