På debattmøtet om strukturreformen satt Evind Tronsli (f.v.), Kai Olsen, Hans Petter Iversen, Hallgeir Gammelsæter, Lise L. Halse og Liv Bachmann. Foto: Arild J. Waagbø

Langøy og Gammelsæter: – Døra til NTNU er ikke lukket

På dagens debattmøte om struktursaken sa direktør Gerd Marit Langøy og rektor Hallgeir Gammelsæter at NTNU-alternativet ikke er forkastet i fusjonssonderingene som pågår.

– Det er ikke trukket konklusjoner, sa Langøy før møtet, og la til at NTNU-rektor Gunnar Bovim ikke ga uttrykk for at døra var lukket på møtet forrige uke mellom HiMolde-ledelsen og NTNU.

Professor Kai Olsen vil at HiMolde skal sjekke ut muligheten for å fusjonere med NHH, og blir imponert om noen fortsatt mener at HiMolde skal stå alene. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Kai Olsen vil at HiMolde skal sjekke ut muligheten for å fusjonere med NHH, og blir imponert om noen fortsatt mener at HiMolde skal stå alene. Foto: Arild J. Waagbø

Professor Kai Olsen sa i sin innledning før debatten at det er for stor risiko for høgskolen forbundet med å stå alene. Han går inn for fusjon med Norges Handelshøyskole, noe som også er i tråd med et enstemmig vedtak som forelden ble vedtatt på et allmøte på Avdeling for logistikk.

– Det vanskelig å stå i mot et samlet allmøte på logistikk. På Handelshøyskolen kan vi bli et sjuende institutt – Institutt for logistikk, sa Olsen.

At en eventuell NHH-fusjon vil splitte Høgskolen i Molde, var ikke Olsen nevneverdig bekymret for.

Høgskolelektor Liv Bachmann fra sykepleieutdanningen sa at Høgskolen i Molde bør stå samlet som den er i dag og fusjonere med NTNU.

– Vi vil fortsatt være en merkevare i regionen vår etter en fusjon, sa Bachmann.

Ansatte og noen studenter samlet til debattmøte om strukturreformen. Foto: Arild J. Waagbø
Ansatte og noen studenter samlet til debattmøte om strukturreformen. Foto: Arild J. Waagbø

Hun sa at de fleste av landets sykepleieutdanninger nå skjer i store organisasjoner.

– Vi vil delta i den faglige utviklingen i det nye utdanningslandskapet, og toget går nå, sa Bachmann.

Student Eivind Tronsli uttrykte bekymring for at studentene i mindre grad vil kunne påvirke egen studiehverdag i en stor organisasjon.

– Da jeg studerte på Universitetet i Oslo sa hadde vi «Klem en professor»-dag, mens her er det bare å gå inn på kontoret til rektor og slå av en prat, sa Tronsli.

Se flere bilder fra debattmøtet på Panoramas Facebook-side.

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen fra vernepleieutdanningen sa at sentralisering flytter makt ut av organisasjoner og over til direktorater og tilsyn, og at staten endrer seg fra å levere velferd til å være et støtteapparat for et næringsliv som skal hevde seg i den internasjonale konkurransen.

Men om HiMolde skal stå alene, sa Iversen, så må skolen bli mye bedre på å bygge og bruke allianser og nettverk med andre samfunnsaktører.

Førsteamanuensis Lise L. Halse advarte mot å la ideologiske og politiske argumenter være styrende for HiMoldes framtid, samt mot å splitte høgskolen.

– NTNU komplementerer oss på alle våre fagområder, og en fusjon med NTNU vil også samle Ålesund og Molde – to store kompetansemiljøer i fylket vårt. At organisasjonen vi fusjonerer med er stor, kan bidra til å gi oss et større løft enn om vi fusjonerte med en annen liten høgskole. Vi må velge den strategien som har størst oppside, NTNU er interessert om vi er interessert, sa Halse.

Og avsluttet slik:

– Vi må ikke la oss styre av frykt.

Professor Svein Bråthen opplyste fra salen at motstanden mot NTNU-fusjon på logistikkavdelingen ikke er unison. Foto. Arild J. Waagbø
Professor Svein Bråthen opplyste fra salen at motstanden mot NTNU-fusjon på logistikkavdelingen ikke er unison. Foto. Arild J. Waagbø

Professor Svein Bråthen tok ordet fra salen og sa at han vil at HiMolde skal være samlet.

– På allmøtet på logistikk var det forskjell i styrken på det å si nei til NTNU. Vi var ikke unisone, mange var usikre. Vi var enig om at vi vil sjekke ut NHH, sa Bråthen.

Rektor Hallgeir Gammelsæter opplyste fra panelet at NHH ikke vil ha dialog med HiMolde om en eventuell fusjon før dette er styrebehandlet, noe som kan skje tidlig i mai. Han sa også at det aldri har vært på tale å lukke prosessen mot NTNU.

– De har døra på gløtt, sa Gammelsæter.

Kai Olsen sa at å velge å stå alene vil gi HiMolde den garantert tøffeste utfordringen.

– Jeg blir imponert om noen fortsatt vil det, sa Olsen.