I FLERTALL: Terje Dyrseth (f.v.), Berit Brendskag Lied og Solfrid Vatne utgjorde halvparten av styreflertallet i fusjonssaken. Foto: Svein Bjørnerem

Splittet om vegen videre

ANGVIK (Panorama): Høgskolestyret står splittet i spørsmålet om eventuell fusjon. Flertallsvedtaket i dag peker på NTNU som partner og avviser at høgskolen skal forbli selvstendig, slik blant andre rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter og studentrepresentantene ville ha åpning for.

Av SVEIN BJØRNEREM

Det ble en til dels opprivende debatt i dag da høgskolestyret fortsatte sin strategisamling og styremøte i Angvik. Debatten avspeilte også en splittelse som går langt inn i ledergruppa ved Høgskolen. På den ene siden står rektor Hallgeir Gammelsæter, støttet av Harald M. Hjelle, de to studentrepresentantene Mikke Eine Furuset og Lisa Bratberg, samt ekstern styrerepresentant Arne Jakobsen, som av hensyn til logistikkmiljøet på skolen ikke ville utelukke fortsatt alenegang, men som innser at NTNU er den mest aktuelle partneren for videre fusjonssonderinger.

I FLERTALL: Terje Dyrseth (f.v.), Berit Brendskag Lied og Solfrid Vatne utgjorde halvparten av styreflertallet i fusjonssaken. Foto: Svein Bjørnerem
I FLERTALL: Terje Dyrseth (f.v.), Berit Brendskag Lied og Solfrid Vatne utgjorde halvparten av styreflertallet i fusjonssaken. Foto: Svein Bjørnerem

På den andre siden står tre av de de eksterne styremedlemmene, i tillegg til prorektor Solfrid Vatne, Elin Mordal og Anette Kristine Myrstad, som mener styret må være tydelig på at alenegang ikke er noe alternativ.

Logistikkmiljøet på skolen er skeptisk til NTNU fordi logistikkfagene der er delt i en teknologisk og økonomisk del, i to forskjellige avdelinger, mens logistikk i Molde er samlet i en avdeling. Men i de foreløpige sonderingene har NTNU-rektor Gunnar Bovim har gitt uttrykk for at det er logistikkavdelingen som gjør en fusjon aktuell fra deres side.

LES MER: Gammelsæter vil være alene

De øvrige avdelingene, som helsefag og økonomi, blir nærmest med på kjøtt og flesk. Og setter logistikkavdelinga i Molde seg på bakbeina, er fusjon utelukket. De må være motivert, har NTNU gitt uttrykk for.

ALLIANSE: Rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter ( midten) fikk med seg studentrepresentantene Mikkel Eine Furuset (t.v.) og Lisa Bratberg på sin side, men ble i mindretall ved voteringa. Foto: Svein Bjørnerem
ALLIANSE: Rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter ( midten) fikk med seg studentrepresentantene Mikkel Eine Furuset (t.v.) og Lisa Bratberg på sin side, men ble i mindretall ved voteringa. Foto: Svein Bjørnerem

Dette er også bakteppet for rektor Hallgeir Gammelsæters standpunkt. Da han tok ordet under åpningen av møtet i dag, var han klar på at styret måtte fatte et vedtak som ikke bare var et ønske, men som var realiserbart:

– Mange ønsker NTNU. Utfordringer ligger i å skape motivasjon i logistikkmiljøet. Styret må likevel peke på NTNU-løsningen, så må vi prøve å motivere logistikkmiljøet for det. Men å motivere med et direktiv har jeg ingen tro på. Min konklusjon er at fortsatt alenegang er det eneste valget som er riktig nå. Jeg vil ikke gå for et vedtak som jeg ikke tror kan gjennomføres, verken av meg eller eventuell ny rektor. Jeg vil velge det mulige framfor det ønskelige.

Harald M. Hjelle, som selv er ansatt i avdeling for logistikk, delte langt på veg Gammelsæters bekymringer. Han mente dessuten at de signalene som var kommet fra denne avdelingen er uklare.

– Nå må avdeling for logistikk få si det de mener. Jeg føler behov for å sjekke nærmere om det er deler av miljøet som kan tenke seg å gå for en NTNU-løsning. Hvis ikke, er et slikt fusjonsprosjekt umulig, sa Hjelle.

TEMPERATUR: Det var til dels høg temperatur i diskusjonene, også i kaffepausen. Her får Harald M. Hjelle (i midten) motbør frå Berit Rokne (t.v.) og Terje Dyrseth i spørsmålet om fortsatt alenegang. Foto: Svein Bjørnerem
TEMPERATUR: Det var til dels høg temperatur i diskusjonene, også i kaffepausen. Her får Harald M. Hjelle (i midten) motbør frå Berit Rokne (t.v.) og Terje Dyrseth i spørsmålet om fortsatt alenegang. Foto: Svein Bjørnerem

Berit Rokne mente situasjonen var svært vanskelig, men hun kunne ikke støtte et vedtak som innebar fortsatt alenegang.

– Vi må få på bordet hva motstanden i logistikkmiljøet består i. De må gi oss konkrete tilbakemeldinger på det, så får styret heller ta en pustepause i prosessen mens vi får gått gjennom innvendingene, sa Rokne.

Terje Dyrseth mente det var to ting det var maktpåliggende for styret å få en beslutning i. Spørsmålet om splittelse og spørsmålet om fortsatt alenegang.

– Jeg har forståelse for at NTNU-alternativet kan oppleves vanskelig, men nå må vi komme oss videre, sa Dyrseth, som også etterlyste et forslag til vedtak som kunne speile stemningen i styret i går.

LES MER: Sterk støtte til fusjon blant ansatte og studenter

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, som også er styrets sekretær, tok den invitten og la fram et forslag som straks ble gjenstand for reformuleringer og forsøk på å skape et kompromiss, der den ene leiren var opptatt av å få formuleringer som ikke ble oppfattet som en rød klut for logistikkmiljøet, mens den andre leiren mente styret måtte være tydelig og gi klare føringer for den videre prosessen.

Solfrid Vatne var forundret over at rektor Hallgeir Gammelsæter ikke hadde hatt en dialog med logistikkmiljøet som han kunne  referere videre.

– De må også kunne være konkrete med hva som er fordeler og ulemper, ikke bare at de ikke er motivert, sa Vatne.

Arne Jakobsen:

– Logistikkmiljøet må også ta ansvar for at de er en del av et større skolemiljø, som er tydelig i hvor de vil. Og vi må kunne vri dette til noe positivt og bruke gulrot i stedet for pisk.

Berit Brendskag Lied:

– Vi kan ikke fortsette alene, men må samtidig finne en god partner. Der peker NTNU seg ut. Går ikke det, får vi ta det derfra.

Lisa Bratberg:

– Mange av studentene velger NTNU, men er samtidig redde for å bli borte i et så stort miljø. Mange skjønner nok heller ikke helt konsekvensene av en fusjon med NTNU. Jeg vil høre hva logistikkmiljøet har å anføre før jeg sier ja til dette.

LES MER: Vil øke aktiviteten i studenttinget

Hallgeir Gammelsæter var redd for å skape en tvangssituasjon for logistikkmiljøet. Han var redd for hardt press ville føre til prosessen låste seg. Mens både Solfrid Vatne og Berit Rokne mente at logistikkmiljøet måtte tåle å bli lagt såpass press på. Solfrid Vatne mente videre at styret måtte være tydelig på at fortsatt alenegang ikke var noe alternativ.

– Ellers vil det alternativet stadig bli trukket fram i den videre debatten, sa Vatne.

ALTERNATIV: Ved voteringa var det tre alternativ til spørsmålet om videre alenegang, der alternativet i grønt fikk flertall. De øvrige punktene var det enighet om. Foro. Svein Bjørnerem
ALTERNATIV: Ved voteringa var det tre alternativ til spørsmålet om videre alenegang, der alternativet i grønt fikk flertall. De øvrige punktene var det enighet om. Foro. Svein Bjørnerem

Ved votering var det tre alternativ til spørsmålet om videre alenegang: Det første om at HiMolde primært ikke bør velge alenegang, det andre en vag formulering om at styret ser utfordringen med å stå alene, og det tredje om at styret ikke skulle si noe om spørsmålet i det hele tatt. Ved votering fikk alternativ tre to stemmer, alternativ to fikk fem stemmer, mens første alternativ fikk seks stemmer og flertall.

Vedtaket ble da slik:

Høgskolestyret har diskutert strukturspørsmålet for Høgskolen i Molde, og fattet onsdag formiddag dette vedtaket:

Styret

 • ønsker at HiMolde går samlet i den videre prosessen
 • mener at HiMolde primært ikke bør velge alenegang
 • ser nå NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren
 • ber ledelsen innhente avdelingsstyrenes begrunnede vurderinger i fusjonsspørsmålet

3 kommentarer til “Splittet om vegen videre”

 1. Er avdeling for logistikk uklare? Her er de to første punktene i vedtaket som ble gjort i avdelingsmøte:

  1. Avdeling for logistikk ønsker å beholde et samlet logistikkmiljø, inklusive økonomi og samfunnsfag.

  2. Vi mener dette best kan oppnås gjennom en fusjon med NHH.

  Enstemmig!

 2. Kan vara bra att påpeka att ansatte på avdelningen för Økonomi og Samfunnsvitenskap (ØS) också är tveksamma till NTNU om man skall tro undersökningen som gjorts. Det är därmed enbart HS bland fagavdelningerne där NTNU alternativet har stöd. Förefaller därmed lite märkligt att uppmana logistikavdelningen att ”…… ta ansvar for at de er en del av et større skolemiljø….”

 3. Er ikke logikken (for ikke å si logistikken) ganske grei:

  1. Helsefag vil ha NTNU
  2. Logistikk vil ha NHH
  3. Mange i styret vil ha NTNU og «samlet»
  4. NTNU vil ikke ha oss om logistikk ikke er positiv
  5. Styrevedtaket oppfyller 1, 3 men ikke 2 og 4.

  Å tro at en ikke bare kan overtale logistikk til å glemme NHH, men også at en kan få logistikk entusiastisk til NTNU er helt urealistisk. Det eneste fornuftige er å gå videre med begge alternativene. Vil NHH ha logistikk har vi en bra løsning for denne del av høyskolen. Vil NHH ikke ha logistikk får vi vurdere hvor god avtale vi kan få med NTNU, alternativt å stå alene.

  Med dagens vedtak virker jo alenegang som det absolutt mest sannsynlige utfallet. Vi får bare håpe at prosessen ikke tar for lang tid. Det vil være ødeleggende. Skal vi stå alene må vi satse for at dette alternativet skal være bærekraftig.

  Forøvrig vil jeg jo påpeke at logistikkmiljøet virkelig har forsøkt å vise fordelene med NHH og ulempene med NTNU, i motsetning til styret som ikke forteller oss hvilke fordeler de ser med NTNU og hva de mener med et «samlet miljø».

Det er stengt for kommentarer.