Høgskolesenteret i Kristiansund. Foto: Arild J. Waagbø

2066 søkere til studier ved HiMolde

Helse- og sosialfag øker, men katastrofetall for petroleumslogistikk.

Vårens tall fra Samordna opptak og lokalt opptak er klare. For HiMolde sin del er det en klar økning i antallet studenter som søker seg til grunnutdanningene i sykepleie og vernepleie – både som heltids- og deltidsstudenter. Bare til de nevnte studieprogrammene er det totalt 731 søkere.

Legger man til søkerne til alle videreutdanningene innen helse- og sosialfag, så har Avdelinge for helse- og sosialfag totalt 1071 søkere til studier med oppstart til høsten.

Petroleumslogistikk var i flere år et av HiMoldes mest populære studier, men krisen i gass- og oljesektoren setter sitt tydelige preg på søkertallene. I år er det kun 22 studenter som søker seg til HiMolde-studiet som tilbys ved Høgskolesenteret i Kristiansund. I 2013 var det 183 søkere til studiet, og nedgangen i antall søkere siden det året er på hele 88 prosent.

Søkertallene til bachelorutdanningene i logistikk og juss/administrasjon er omtrent som i fjor. Det er en god økning i antall søkere til regnskap og revisjon sammenlignet med i fjoråret, mens det er en betydelig nedgang i antall søkere til Sport Management-bacheloren.

Samordna opptak høsten 2016:

Kode Studium 2013M 2014M 2015M 2016M
Kode Studium Søknader
førstevalg
Søknader
førstevalg
Søknader
førstevalg
Søknader
førstevalg
211 050 Sykepleierutdanning 106 106 192 250
211 056 Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund 37 55
211 060 Vernepleierutdanning 71 77 80 133
211 164 Bedriftsøkonomi 40 36 36 44
211 185 Idrett og adventure 36 37 25 31
211 189 IT 35 37 34 39
211 238 Statsvitenskap 18 13 15 10
211 246 Jus 52 72 75 40
211 292 Logistikk og Supply Chain Management 86 98 98 93
211 318 Regnskap og revisjon 18 15 21 33
211 369 Økonomi og administrasjon 93 75 87 65
211 432 Internasjonal logistikk 38
211 488 Sport Management 83 68 64 39
211 841 Jus og administrasjon 35 39 53 50
211 866 Petroleumslogistikk 183 147 71 22
I alt I alt 931 875 851 849

Lokalt opptak høsten 2016:

Studieprogram  2015 2016

Inter-nasjonale

2016

1037 Ledelse i Helse og sosialtjenesten 83
1080 MSc in logistics 88 115 96
1081 Master samfunnsendring, org. og ledelse 76 66
1086 Erfaringsbasert master i logistikk 27 33
1088 MSc in Sport Management 32 36
1089 Master Øk. Adm. 97 104
1092 MSC in Petroleum Logistics 49 13 34
2042 Videreutdanning i demensomsorg, 17
2045 Videreutdanning i psykisk helsearbeid 107
2047 Videreutdanning i omsorg ved komplekse sykdomstilstander 23
2050 Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 63
2052 Videreutdanning i palliativ omsorg 21
2053 Videreutdanning i miljø- og tverrprofesjonalitet 26
2077 Bachelor i Sykepleie, deltid 168
3061 Bachelor i Vernepleie, deltid 180
Sum 337 1051 166